menu

April scholingsdagen 

Agenda

April scholingsdagen 2018
Datum
Maandag 9 april 2018
Thema
Vermoeidheid en uitputting met oxalisessence applicatie op de onderbuik, voedingsbad en afwassing met zilversparbadmelk.
Doelgroep Verpleegkundigen en verzorgenden (IG) Minimaal Oriëntatie Cursus afgerond
Programma
9.15 uur ontvangst met koffie en thee

9.30 uur Welkom en inventariseren van vragen.

9.45 uur Theorie en uitwisseling over vermoeidheid en uitputting

10.45 uur Beschrijving oxalisplant

11.30 uur Bespreken afwassing zilversparbadmelk

12.00 uur Bespreken voedingsbad

12.30 uur lunchpauze

13.30 uur Geven en ondergaan van oxalis essence onderbuikkompres

15.00 uur Nabespreken van ervaringen

15.30 uur een werkvraag of werkdoel formuleren om het geleerde voort te kunnen zetten in de praktijk

16.00 uur Evaluatie

16.30 uur sluiting

Cursusbegeleiding Twan Nijenhuis
Accreditatie 6 punten
Locatie

Kraaybeekerhof

Diederichslaan 25

3971 PA Driebergen-Rijsenburg

Tijd
9.30 – 16.30 uur
Datum Dinsdag 10 april 2018
Thema
Milt en lever applicaties/inwrijving

Nu centraal de leverwerking en leverinwrijving en verschillende miltapplicaties

Doelgroep Verpleegkundigen en verzorgenden (IG) die de voortgezette opleiding hebben afgerond.
Programma
09.00 – 09.30 uur Inloop met koffie en thee

09.30 – 09.45 uur welkom en opmaat

09.45 – 10.00 uur Theorie: lever aan de hand van de vier stappen van de fenomenologie adhv het gemaakte huiswerk

10.00 - 10.15 uur In groepjes voorbereiden van de presentatie van één substantie met de koppeling naar een orgaan

10.15 – 11.00 uur presentatie van de substanties

11.00 – 12.00 uur Vaardigheidstraining:

 • Leverinwrijving voordoen
 • Richtlijn leverinwrijving en verpleegkundige observatiepunten
 • Droog oefenen van de beweging op een knierol.
 • Oefenen in rol van verpleegkundige en patiënt en waarnemer.

12.00 – 12.30 uur Start overgang naar applicaties, ieder bereid de applicatie van zijn keuze voor met richtlijnen en verpleegkundige observatiepunten

12.30 – 13.15 uur Gezamenlijke lunch, netwerken

13.15 – 14.30 uur Elkaar een applicatie geven

14.30 – 15.15 uur Uitwisselen van ervaringen en verpleegkundige interventies nav de launen die horen bij de lever

15.15 – 16.00 uur leverinwrijving droog oefenen

16.00 – 16.30 uur reflectie en evaluatie

16.30 uur afsluiting

Cursusbegeleiding

Mirjam Zonneveld

033 461 2110


Carin Buis

06 21214663

Accreditatie 6 punten
Locatie Kraaybeekerhof
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen-Rijsenburg
Tijd
9.30 – 16.30 uur
Datum Vrijdag 13 april 2018
Thema
Een algemeen verpleegkundig onderwerp dat in alle velden van de gezondheidszorg aandachtspunt is voor verpleegkundigen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn er twee inhoudelijke bijdragen door verpleegkundig specialisten. Een bijdrage richt de aandacht op de richtlijn rond slaapproblematiek (NHG, 2014), waarin de terughoudende medicamenteuze behandeling wordt beschreven. De andere bijdrage is de bespreking van het wetenschappelijk onderzoek van R. Raymann (2013) met de inzichten dat verhoging van de lichaamstemperatuur van invloed is op de snelheid van het inslapen en de diepte van de slaap.

Aansluitend aan deze bijdragen zijn in twee ronden twee werkgroepen georganiseerd.

Deze scholing vraagt van de deelnemer inbreng van eigen casussen met problemen en geslaagde interventies bij het slapen van patiënten.

Doelgroep Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden(IG) regulier én regulier en antroposofisch opgeleid
Programma
13.45 thee en koffie

14.00 uur. Inleiding rond slaapproblematiek door Sonja van Hees, verpleegkundig specialist GGZ

14.15 Slaapproblematiek en het toepassen van richtlijnen door Joop van de Wouw, verpleegkundig specialist GGZ

15.00 uur Slaapproblematiek en het inzetten van verpleegkundige interventies die de lichaamswarmte doen toenemen naar aanleiding van het onderzoek van R. Rayman. door Sonja van Hees, verpleegkundig specialist GGZ.

15.45 thee

16.00 Werkgroepen eerste ronde

1.slaapproblematiek door Joop van de Wouw, verpleegkundig specialist GGZ.
of
2. slaapproblematiek door Ingrid Spee, HBO-verpleegkundige

16.45 Werkgroepen tweede ronde

1. Slaapproblematiek en verpleegkundige interventies verwarmen door Sonja van Hees
of
2. Onderlinge uitwisseling en casusbespreking in kleine groepen

17.30 Persoonlijke reflectie en invullen evaluatie formulier, en beide inleveren

17.45 Plenair vragen stellen en verzamelen van inzichten waar men mee naar huis gaat. Sonja van Hees

18.00 Afsluiting

Cursusbegeleiding

Sonja van Hees

030 692 3442

Accreditatie 4 punten
Locatie Kraaybeekerhof
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen-Rijsenburg
Tijd
14.00 – 18.00 uur
Prijs dezer dagen
 • één dag (dag 1 en 2 - 9 en 10 april): € 95,- voor leden € 125,- voor niet- leden van V en VN-AZ
 • één dag (dag 3 - 13 april): € 50,- voor leden € 65,- voor niet- leden van V en VN-AZ

 • twee dagen (dag 1 en 2) € 180,- voor leden en € 210,- voor niet-leden van V en VN-AZ
 • twee dagen (dag 1 of 2 + dag 3) € 140,- voor leden en € 180,- voor niet-leden van V en VN-AZ

 • drie dagen: voor leden € 225,- en voor niet- leden € 270,- van Ven VN-AZ

inclusief koffie en thee; lunch kun je tegen betaling in Kraaybeekerhof nuttigen

Betalingsvoorwaarden
Betaling geschiedt op het rekeningnummer van Plegan Opleidingen, IBAN: NL29 TRIO 0198055668 o.v.v. de naam en de startdatum van de cursus.

Het cursusbedrag dient voor de aanvang van de cursus overgemaakt te zijn.

Wanneer iemand zich heeft opgegeven maar binnen 1 maand voor aanvang van de cursus afzegt, is hij het hele cursusgeld verschuldigd.

Info in deze site Klik hier...
Meer informatie

Plegan Opleidingen secretariaat

06 3762 5887, Carin Buis

Inschrijfformulier Klik hier...

Prijzen 2018, prijswijzigingen voorbehouden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Plegan Opleidingen.pdf

Betalingsvoorwaarden

 • Een cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Dit wordt 1 maand van te voren besloten (tenzij het eerder bekend is).
 • Het cursusgeld dient binnen 1 maand na het ontvangen van de factuur betaald te worden op IBAN: NL29 TRIO 0198055668 t.n.v. Plegan Opleidingen te Arnhem. Graag naam van de cursus vermelden en naam en adresgegevens van de cursist (deze kan afwijken van de tenaamstelling van de rekening).
 • Wanneer iemand zich heeft opgegeven maar binnen 1 maand voor aanvang van de cursus afzegt, is hij het hele cursusgeld verschuldigd.

Florence Nightingale Fonds

Voor een tegemoetkoming in de kosten kunt u wellicht gebruik maken van het Florence Nightingale Fonds.