menu

Leren werken vanuit de gehele mens 

In de cursussen en opleidingen krijg je handreikingen om je eigen mens-zijn te beleven en vooral binnen je beroep te ’hanteren’. Daarom is er bijvoorbeeld aandacht voor het inzetten en waarnemen tijdens leren van het denken, voelen en willen. Je gaat methodisch leren waarnemen en je eigen leerproces onderzoeken. Je leert het proces kunstzinnig te verwerken via bijvoorbeeld euritmie (bewegingskunst), schilderen, tekenen of boetseren, toneel of spraak.

De verpleegkundige interventies (onder ander beschreven in nurse intervention nic) krijgen een complementair/verdiepend karakter. Je leert medicatie aan te brengen aan de huid ter stimulering van het zelfgenezend vermogen.

Je leert medicatie aan te brengen aan de huid ter stimulering van het zelfgenezend vermogen. Je leert dat door

  • het aanbrengen van wikkels en kompressen,
  • het aanraken met ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka en
  • het geven van baden en deelbaden als handbaden en voetbaden.

De docenten geven les vanuit hun eigen ervaring als verpleegkundige/ verzorgende, arts of therapeut.

Catherine, verpleegkundige

Werkzaam in de psychiatrie

De eye-opener was voor mij dat ik als verpleegkundige net als een tuinder voorwaarden kan scheppen voor groei en ontwikkeling, groei en ontwikkeling bij een ander.

Hier groei ik zelf ook van. Vroeger kon ik helemaal dwars worden van het woord roeping. Ik vond het onzin. Het is mijn beroep.

Later leerde ik dat ik me toch geroepen voel om dit werk te doen. Het doet een beroep op mij zelf.

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie