menu

Stichting Plegan 

Vrienden van Plegan Opleidingen

Wie is Stichting Plegan?

De wereld is continu in ontwikkeling. Zowel de medische wetenschap als onze inzichten van de mens als geestelijk en zielenwezen worden steeds meer uitgediept. Daarom is het noodzakelijk dat verpleegkundigen en verzorgenden zich steeds weer kunnen en blijven scholen.

Stichting Plegan heeft tot doel: het bevorderen en activeren van opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden volgens de inzichten verkregen uit de antroposofie, geïnaugureerd door Rudolf Steiner.

Een van de belangrijkste kunsten die een verpleegkundige of verzorgende kan inzetten in zijn beroep is het ontwikkelen van zichzelf.

  • Het is noodzakelijk dat er ingesprongen kan worden op vernieuwingen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg, vooral op het spirituele gebied. Daarom zijn de cursussen en opleidingen die nu gegeven worden nooit klaar en af, scholing duurt je leven lang.
  • Er is nog veel te doen op de verschillende gebieden van de gezondheidszorg. Er zijn veel antroposofische verpleegkundigen bezig op allerlei mogelijke werkgebieden, zoals de psychiatrie, de verslavingszorg, consultatiebureaus, wijkverpleging, ouderenzorg. Daarin hebben ze ervaring en deskundigheid opgebouwd.

Stichting Plegan vindt het belangrijk om die deskundigheid en ervaring vast te leggen, om verschillende redenen:

  1. voor de werkende zelf;
  2. voor nieuwe werknemers;
  3. om inzichtelijk maken wat antroposofie te bieden heeft aan collega's die interesse hebben;
  4. om inzichten verder te kunnen uitbreiden en ontwikkelen.

Voor zover het gaat om bestaande opleidingen en cursussen wordt dit werk betaald uit het cursusgeld.

Waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe modules of zelfs nieuwe cursussen, wil Stichting Plegan zich inzetten om financiële bronnen te vinden. Plegan doet dit door het werven van donateurs, subsidies en schenkingen. Daarmee steunt zij diverse projecten.

Stichting Plegan

Godfried van Seystlaan 38

3703 BS Zeist

030 691 1699

IBAN: NL23 INGB 0001 735809 t.n.v. Stichting Plegan.
BIC: TRIONL2U

Stichting Plegan is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ’Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat betekent dat donaties en giften van particulieren vallen onder de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting en vrijgesteld zijn van schenkingsrecht. Erfstellingen en legaten zijn vrijgesteld van successierecht. Schenkingen van bedrijven komen in aanmerking voor een giftenaftrek in het kader van de vennootschapsbelasting.


zwarte mosterd


aartsengelwortel


kamille


tijm

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie