menu

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit de antroposofie 

Verdiepende opleidingen

Bestemd voor verpleegkundigen niveau 4 en 5, verzorgenden (ig) en verpleegkundig specialisten

De opleiding ziet er sinds 2019 als volgt uit:

Algemeen

De duur is 1½ jaar.

Het is een vervolg op een algemeen oriënterende opleiding, waarbij de uitgangspunten, visie en begrippen die gehanteerd worden binnen de antroposofische gezondheidszorg centraal staan.

Dit kun je via de Oriëntatiecursus van Plegan Opleidingen behalen of via de Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg. (zie hieronder: algemeen oriënterend jaar). Om aan de Voortgezette Opleiding te kunnen deelnemen, heb je een van deze genoemde opleidingen afgerond.

De oriëntatie kun je op twee manieren behalen: je kunt dit via de Oriëntatiecursus van Plegan Opleidingen behalen of via de Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg. Om aan de Voortgezette Opleiding te kunnen deelnemen, heb je een van deze opleidingen afgerond.

In de Voortgezette Opleiding worden de begrippen uit het algemeen oriënterend jaar verdiept en nog meer verpleegkundig uitgewerkt. Er worden vaardigheidstrainingen gegeven waarin verpleegkundige uitwendige non farmacologische interventies worden aangeleerd als applicaties en verpleegkundig aanraken met de ritmische inwijvingen volgens Wegman/Hauschka

Het laatste halve jaar zal de stage op een antroposofische werkplek centraal staan.

DSC 0283

Begeleiders van de opleiding Sonja van Hees [BIG 39018122430 ] en Mirjam Zonneveld [BIG 69019546730]

Modules

 • basisverpleegkunde met nieuwe ogen zien

 • verpleegkunde wordt tot verpleegkunst

 • ziekte en lot

 • hoe word ik therapeutisch instrument

 • leervragen

 • jaarfeesten

 • stage

Inhoud

Tijdens deze opleiding ga je je verder verdiepen in de begrippen die in de Oriëntatiecursus behandeld zijn. Dit gebeurt onder andere door het je eigen maken van het fenomenologisch waarnemen, het doen van eigen onderzoeken en presenteren van de resultaten.

Daarnaast komen tal van nieuwe onderwerpen en vaardigheden aan bod.

Je krijgt kunstzinnige vakken als euritmie, boetseren en spraak.

In het begin van de opleiding formuleer je je eigen leervraag. Deze vraag vormt de leidraad in je persoonlijke ontwikkelingsproces dat tijdens de opleiding centraal staat. Zo word je je meer bewust van wat je eigenlijk wilt (in je beroep) en wat de opleiding daarin te bieden heeft. De opleiding wordt afgesloten met een mondelinge en schriftelijke presentatie van dit proces.

Aan bod komen onder andere:

 • antroposofisch drieledig-, en vierledig- mensbeeld;
 • de ontwikkeling van aarde en mens;
 • ziekte en lot;
 • lijden en stervensbegeleiding;
 • de innerlijke scholingsweg;
 • de levensloop van de mens.

Nieuwe vaardigheden:

 • verpleegkundig aanraken onder andere door de totaalinwrijving volgens Wegman/Hauschka;
 • applicaties.

In een nieuw perspectief worden geplaatst:

 • voeding;
 • temperatuur, bloeddruk, pols, ademhaling, lengte en gewicht;
 • waarnemen;
 • dag-, week-, maand- en jaarverloop;
 • zintuigen.

DSC 0135

Met het certificaat van de Voortgezette Opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie kunnen:

 • verpleegkundigen nivo 5 kunnen een zelfstandige verpleegkundige uitwendige therapie praktijk voeren;
 • verpleegkundig specialisten kunnen ook een zelfstandige praktijkvoeren en zij kunnen de medicatie voorschrijven voor de verpleegkundige interventies;

 • verpleegkundigen nivo 4 kunnen onder supervisie van nivo 5 verpleegkundige antroposofische zorg, uitwendige interventies uitvoeren;
 • verzorgenden (IG) kunnen in een instelling voorgeschreven verpleegkundige uitwendige (deel)interventies uitvoeren.

Verpleegkundigen kunnen zich met het certificaat laten registreren als verpleegkundige antroposofische zorg. Verzorgenden kunnen zich verzorgende antroposofische zorg noemen. Deze registratie geeft cliënten de mogelijkheid om verpleegkundige uitwendige interventies (ten dele) te declareren bij sommige ziektekostenverzekeraars.

Aan het behouden van de registratie zijn onder meer nascholingsdagen verbonden. De V&VN antroposofische zorg verzorgt de registratie en stelt de voorwaarden voor het behalen en behouden van de registratie.

Algemeen oriënterende opleidingen

Er twee mogelijkheden:

De Oriëntatiecursus verpleegkunde en antroposofie

Dit is toegankelijk voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden (ig) en verpleegkundig specialisten.

Andere mogelijkheid is:

De interdisciplinaire basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, toegankelijk voor verpleegkundige niveau vijf

Door dit algemeen oriënterend jaar met andere disciplines in de gezondheidszorg te volgen wordt het interdisciplinair samenwerken al ingeoefend. Het onderzoeksinstituut Jonker Verweij heeft aangegeven dat opleidingen in de toekomst interdisciplinair zullen zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat interdisciplinair samenwerken de zorg voor de patiënt verbetert.

Zie voor inhoud Academie Antroposofische Gezondheidszorg; interdisciplinaire basismodule:

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie