menu

Florence Nightingale Fonds 

Beste cursist,

Via deze weg willen wij u informeren over het Florence Nightingale Fonds.

Het Florence Nightingale Fonds werd in 2010 opgericht dankzij een gulle gift. Het doel van dit fonds is mensen die een van de antroposofische verpleegkundige of verzorgende opleidingen willen volgen en die dit niet helemaal zelf kunnen betalen financieel te ondersteunen.

De stichter van het Florence Nightingale Fonds heeft te kennen gegeven dat het geld ten behoeve van individuele mensen moet worden ingezet. Een doelstelling die we van harte ondersteunen. Het fonds is ondergebracht bij Stichting Plegan.

Als u van plan bent u in te schrijven voor een van de opleidingen van Plegan en u kunt het volledige lesgeld niet zelf financieren neem dan contact opnemen met de penningmeester:

Heleen Steinbuch

Te bereiken via:

Graag o.v.v. 'Florence Nightingale Fonds'.

Het is een integer proces waarbij uw privacy gewaarborgd is; alleen de penningmeester is hierbij betrokken.

Doorgaans geven wij ondersteuning in de vorm van een renteloze lening die kan worden terugbetaald gedurende een of meerdere jaren afhankelijk van iemands financiële draagkracht. Mocht de terugbetaling te zijner tijd onvoorzien tot problemen leiden dan kan in overleg de aflossing over een langere termijn worden gespreid en/of gedeeltelijk kwijtgescholden.

Uit de terugbetaalde leningen kunnen in de toekomst nieuwe deelnemers aan de opleidingen worden geholpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Florence Nightingale Fonds,

Arieanne van Kalsbeek,
Voorzitter Vrienden van Plegan.

Mei 2012


goudsbloem


akkerpaardestaart


kleine brandnetel


duizendblad

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie