menu

Vragende houding 

Vanuit de antroposofie kun je vanuit vele invalshoeken naar de mens kijken. Eén daarvan is de onderscheiding tussen lichaam, ziel en geest.

De verpleegkundige /verzorgende heeft kennis, interesse én een vragende houding nodig om op verschillende manieren naar de mens en het beroep te kunnen kijken. Want je kunt ook op andere manieren naar de mens kijken. Bijvoorbeeld via:

  • het vierledige mensbeeld (fysiek lichaam, levenslichaam, zielelichaam en ik-wezen);
  • hoe worden de processen van denken, voelen en willen zichtbaar in déze cliënt?
  • de samenhang van de mens met de natuur waarin de elementen ’aarde’, ’water’, ’lucht en ’warmte’;
  • Maar ook de alledaagse zaken als slapen en waken, eten, verteren, groeien ademhaling, temperatuur en uitscheiding. Of: wat betekent waken/ wakker zijn en slapen voor de mens? Hoe verloopt het proces van eten verteren en groeien? Wat zegt de temperatuur en de ademhaling over de mens?
  • de levensloop van de cliënt die licht kan werpen op het ’waarom’ van bepaalde aandoeningen en verwondering kan wekken voor hoe een medemens omgaat met wat er te doen is in het leven.

Deze aspecten bieden elk een andere blikrichting om een verstoord evenwicht in de patiënt op het spoor te kunnen komen. Zij komen, naast vele andere, in alle cursussen en de opleiding aan bod.

Esther, verpleegkundige

Werkzaam met meervoudig complex gehandicapten

Het herkennen van de vier elementen in mijn werk vind ik in de eerste plaats leuk.

Op de tweede plaats maakt het mij veel bewuster van waarmee ik bezig ben.

Ten derde roept het bij mij verwondering op over hoe het werkt, hoe het aan de ene kant versterkt of juist afzwakt. Dit gebied vraagt nog wel veel oefening.

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie