menu

Literatuur 

Brochure

Zorg in de laatste levensfase

Voor een nascholingsdag in 2018 verzorgde Plegan Opleidingen een brochure met verpleegkundige en therapeutische gezichtspunten over de zorg in de laatste levensfase.

U kunt deze brochure kosteloos downloaden:

brochure-zorg-in-de-laatste-levensfase.pdf


Tijdschriften

Bij het Duitstalige tijdschrift voor antroposofische geneeskunst 'Der Merkurstab' kunt u zich inschrijven voor de kosteloze nieuwsbrief. Met iedere nieuwsbrief krijgt u toegang tot een selectie van artikelen.


Boeken

Weer te bestellen, is herdrukt:

Werkboek geneesplanten
Pauli van Engelen en Joop van Dam

In dit werkboek wordt een aantal planten beschreven die in oliën en essences worden verwerkt. Deze substanties worden aan de huid aangebracht, dat kan zowel door ouders in de thuissituatie toegepast worden als door verpleegkundigen die ervaring in het geven van uitwendige therapieën hebben. Uitwendige therapieën omvatten massages, baden en applicatie (dat zijn wikkels en compressen).

September 2019, ISBN: 9789492351050

€ 14,50 exclusief verzendkosten

Bestellen door een mailtje te sturen met naam en adres en aantal boeken naar


Uitwendige therapieën
Wikkels, kompressen, baden

Ina Emous-van der Kooij e.a.

De derde herziene druk is weer te verkrijgen. Aangevuld, up -to date en in kleur.

€ 30,- exclusief verzendkosten

Stuur een mail met adres waarheen het verzonden kan worden naar:

Je krijgt gironummer waarnaar het geld kan worden overgemaakt en het boek komt in je brievenbus.


Ziekenthuis
Praktische wenken op basis van de antroposofie 1980-1993
T. van Benthum e.a.
Niet meer nieuw verkrijgbaar. Mogelijk wel gebruikte exemplaren

Verplegen vanuit antroposofisch perspectief
P. Wessels
www.gezichtspunten.nl

Kinderen en grenzen stellen
Paulien Bom

’Ik gun mijn kind het beste, maar wat dat precies inhoudt vind ik steeds moeilijker te zeggen.’
’Hoe doe je dat nou, grenzen stellen aan je kind?’

Vragen en uitspraken waar Paulien Bom dagelijks mee geconfronteerd werd tijdens haar werk op het consultatiebureau. Als verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg maakte zij het wel en wee van ouders en de vragen die zij hebben over het opvoeden van hun kinderen van nabij mee.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden onderzoekt ze een aantal denkbeelden die de opvoeding kleuren. Voor het vinden van een nieuwe balans in de opvoeding doet ze een aantal praktische aanbevelingen.
Dit boek zet ouders en verzorgers van jonge kinderen aan tot denken en doen!

Uitgeverij Kosmos, derde druk, paperback, 144 blz., € 14,95,
ISBN: 978 90 215 3918 8


groeiwijze

Groeiwijzer van nul tot een jaar
Voeding en verzorging
Auteur(s): Paulien Bom, Machteld Huber
Illustraties: Veronica Nahmias

Dit praktische boek behandelt de voeding en de verzorging van het kleine kind tot één jaar. Verschillende thema’s komen aan de orde, zoals voeding en groei, verzorging en opvoeding, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, en het vraagstuk van het inenten. Groeiwijzer van nul tot één jaar is ontstaan uit een werkgroep van medewerkers aan consultatiebureaus die op basis van de antroposofische geneeskunde werken.

Duitse, Engelse, Tsjechische, Spaanse en Catalaanse vertaling.
7e druk | paperback | 120 blz. | € 13,90 | ISBN: 9789062385928 | Pedagogie


groeiwijzer04

Groeiwijze van een tot vier jaar
Verzorging en opvoeding
Paulien Bom, Machteld Huber
Illustraties: Veronica Nahmias

Verschillende thema’s komen aan de orde, zoals voeding en verzorging, opvoeding, zindelijk worden, het gezin, spel en creativiteit, lichamelijke en geestelijk ontwikkeling, en kwaaltjes en ziektes. Het boek is in het Duits, Spaans en Catalaans vertaald.

Duitse, Engelse en Spaanse vertaling, 6e druk | paperback | 164 blz. | € 13,90 | ISBN: 9789062386086 | Pedagogie

Uitgeverij Christofoor: www.christofoor.nl

Inbakeren brengt rust
Handleiding voor het inbakeren van je kind
Ria Blom
10de en uitgebreide druk Februari 2011
Uitgegeven in eigen beheer
De Bakermat ISBN 90-9014544-3

Regelmaat en bakeren
Voorkomen en verhelpen van huilen en onrust
Ria Blom
11de druk december 2011
Uitgegeven in eigen beheer
De Bakermat ISBN 978-90-6238-8097

Regelmaat brengt rust
Een handleiding voor het bieden van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie
Ria Blom
5de uitgebreide druk 2010
Uitgegeven in eigen beheer De Bakermat
11e uitgebreide geüpdatete druk dec 2011, 258 blz.,
ISBN 90-6238-741-1, Uitgeverij Christofoor.
Ook vertaald in het Duits en Engels najaar 2005 onder de titels:
Crying and restlessness in Babies; a Parent's Guide to Natural Sleeping, ISBN 0-86315-491-3

Uitwendige therapie in de oncologische zorg
Heilzame toepassingen uit de antroposofisch verpleegkundige zorg
Toke Bezuijen
ISBN 9789081549394
Uitgeverij Reith I Hendriks & Partners 2011


Onderzoeken

Uitwendige therapie en begeleiding van ouders
Josee Davina
Publicatie nummer 9 van Stichting onderzoek je eigen werk, Arnhem 1994
www.onderzoekineigenwerk

Al doende leert men
Pauli van Engelen
Een bijdrage aan de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep, geïnspireerd vanuit antroposofie.
Publicatie nummer 4 van Stichting Onderzoek je eigen werk Arnhem 1991
www.onderzoekineigenwerk

Onderzoek uitwendige therapieen
Pauli van Engelen: Verpleegkundige Januari 2003

Uitwendige therapie in de praktijk
M. van Paassen / P. Wormer
Publicatie nummer 13 van Stichting Onderzoek in eigen werk Arnhem 1996
www.onderzoekineigenwerk

’Ik beweeg en lig toch stil’
Werking en mogelijkheid van uitwendige therapie bij kinderen met ontwikkelingsstoornis
Arieanne van Kalsbeek 2003

Der therapeutische Prozess als Dialog
Strukturphänomenologische Untersuchung der Rythmischen Einreibungen
Nach Wegman /Hauschka Mathias Bertram
ISBN 3-938262-97-4 Berlin: Probusiness 2005

Stichting Onderzoek in Eigen Werk: www.onderzoekineigenwerk

Uitwendige therapieën
Wikkels, kompressen, baden
Ina Emous-van der Kooij e.a.

De derde herziene druk is weer te verkrijgen. Aangevuld, up -to date en in kleur.

€ 30,- exclusief verzendkosten

Stuur een mail met adres waarheen het verzonden kan worden naar:

Je krijgt gironummer waarnaar het geld kan worden overgemaakt en het boek komt in je brievenbus.


Actueel

In het boek Zieken thuis is de kern van verplegen en verzorgen vanuit antroposofie beschreven door Ermengarde de la Houssaye. Dit boek is inmiddels uitverkocht, maar een aangepaste en geactualiseerde versie ervan kunt u nu kosteloos downloaden als pdf via onderstaande link:

Zieken Thuis - verpleegkunde, verzorging en antroposofie


Zorg in de laatste levensfase

Voor een nascholingsdag maakte Plegan Opleidingen een brochure met verpleegkundige en therapeutische gezichtspunten over de zorg in de laatste levensfase.

U kunt hier de brochure kosteloos downloaden:


Mercurstab

Bij het Duitstalige tijdschrift voor antroposofische geneeskunst 'Der Merkurstab' kunt u zich inschrijven voor de kosteloze nieuwsbrief. Met iedere nieuwsbrief krijgt u toegang tot een selectie van artikelen.


Olieborstwikkels

olieborstwikkel.pdf

Olieborstwikkelsetjes te bestellen bij


Weer te bestellen, is herdrukt:

Werkboek geneesplanten
Pauli van Engelen en Joop van Dam

€ 14,50 exclusief verzendkosten

Bestellen door een mailtje te sturen met naam en adres en aantal boeken naar


Onderzoek

Hier leest u de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van ritmische inwrijvingen:


Vacatures


In het tijdschrift TVZ verscheen op 30 juni het artikel Uitwendige therapie als aanvulling op reguliere zorg van Erik Baars. U kunt het hier downloaden als pdf:

uitwendige_therapie_als_aanvulling.pdf

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie