menu

Privacybeleid van Plegan Opleidingen 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Plegan Opleidingen verwerkt van de deelnemers van de door haar georganiseerde opleidingen en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u wilt deelnemen aan een activiteit van Plegan Opleidingen, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Plegan Opleidingen, ingeschreven in kamer van koophandel onder nr 32128425
Teddy Hanepen, bestuur Stichting Plegan Opleidingen
Statenlaan 14
6828 WE Arnhem

De administratie is bereikbaar via secretariaat:
Teddy Hanepen
06 3762 5877 of

2. Welke gegevens verwerkt Plegan Opleidingen en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw deelname aan onze opleidingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Naam -, adres - en woonplaatsgegevens
  2. Geboortedata
  3. Telefoonnummers
  4. E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
  5. indien van toepassing BIG nummers

2.2 Plegan Opleidingen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname aan de opleidingen en de eventuele opzegging daarvan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b) uw geboortedatum wordt gebruikt voor het opstellen van het getuigschrift;

c) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Plegan Opleidingen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

d) uw BIG nummer wordt gebruikt voor het invoeren van accreditatiepunten in het kwaliteisregister van V&VN.

3. Bewaartermijnen

Plegan Opleidingen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Plegan Opleidingen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Plegan Opleidingen gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via het secretariaat van Plegan Opleidingen kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Plegan Opleidingen zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Plegan Opleidingen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van Plegan Opleidingen: Teddy Hanepen,

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat Teddy Hanepen: 06 3762 5877 of per mail via info@plegan.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Versie 18 mei 2018]

Uitwendige therapieën
Wikkels, kompressen, baden
Ina Emous-van der Kooij e.a.

De derde herziene druk is weer te verkrijgen. Aangevuld, up -to date en in kleur.

€ 30,- exclusief verzendkosten

Stuur een mail met adres waarheen het verzonden kan worden naar:

Je krijgt gironummer waarnaar het geld kan worden overgemaakt en het boek komt in je brievenbus.


Actueel

In het boek Zieken thuis is de kern van verplegen en verzorgen vanuit antroposofie beschreven door Ermengarde de la Houssaye. Dit boek is inmiddels uitverkocht, maar een aangepaste en geactualiseerde versie ervan kunt u nu kosteloos downloaden als pdf via onderstaande link:

Zieken Thuis - verpleegkunde, verzorging en antroposofie


Zorg in de laatste levensfase

Voor een nascholingsdag maakte Plegan Opleidingen een brochure met verpleegkundige en therapeutische gezichtspunten over de zorg in de laatste levensfase.

U kunt hier de brochure kosteloos downloaden:


Mercurstab

Bij het Duitstalige tijdschrift voor antroposofische geneeskunst 'Der Merkurstab' kunt u zich inschrijven voor de kosteloze nieuwsbrief. Met iedere nieuwsbrief krijgt u toegang tot een selectie van artikelen.


Olieborstwikkels

olieborstwikkel.pdf

Olieborstwikkelsetjes te bestellen bij


Weer te bestellen, is herdrukt:

Werkboek geneesplanten
Pauli van Engelen en Joop van Dam

€ 14,50 exclusief verzendkosten

Bestellen door een mailtje te sturen met naam en adres en aantal boeken naar


Onderzoek

Hier leest u de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van ritmische inwrijvingen:


Vacatures


In het tijdschrift TVZ verscheen op 30 juni het artikel Uitwendige therapie als aanvulling op reguliere zorg van Erik Baars. U kunt het hier downloaden als pdf:

uitwendige_therapie_als_aanvulling.pdf

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie