menu

Betalingsvoorwaarden 

Betaling geschiedt door overmaking van het bedrag op rekening IBAN: NL29 TRIO 0198055668 t.n.v. Plegan Opleidingen te Arnhem, onder vermelding van de cursus waarvoor je je opgeeft. Vermeld bij internetbankieren ook je naam- en adresgegevens.

Het cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt.

Voor vragen over facturering kunt u zich wenden tot de penningmeester. Haar e-mailadres is:

Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de cursus blijft het gehele cursusgeld verschuldigd.

Plegan Opleidingen

06 3762 5877


zwarte mosterd


aartsengelwortel


kamille


tijm

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie