menu

Ritmisch inwrijven volgens Wegman/Hauschka 

Verdiepende opleidingen

Bestemd voor verpleegkundigen en verzorgenden
na het behalen van
de Voortgezette Opleiding Verpleegkunde vanuit antroposofie

Twee dagen inwrijven om eigen vaardigheden betreffende ritmisch inwrijven volgens Wegman/Hauschka verder te ontwikkelen.

Vindt plaats op 18 en 19 januari 2024.

Deze tweedaagse cursus moeten alle verpleegkundigen of verzorgenden die deze ritmische inwrijvingen in de praktijk uitvoeren, ééns per vijf jaar verplicht volgen. Zie de richtlijnen van de V&VN AZ.

Bestemd voor verpleegkundigen en verzorgenden
die al langer ritmische inwrijvingen
volgens Wegman/Hauschka in de praktijk uitoefenen

Elk najaar is er minimaal één ritmische inwrijfdag met een speciaal thema voor gevorderden.

Bestemd voor verpleegkundigen en verzorgenden

De totaalinwrijving ritmisch inwrijven volgens Wegman/Hauschka wordt door Plegan Opleidingen geleerd aan professionals die verpleegkundige of ziekenverzorgende (IG) zijn.

De voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie is een goede mogelijkheid deze vaardigheid aan te leren.

Een andere mogelijkheid is:

Formeer een groepje van zes personen en in overleg zullen we een passend programma op stellen en plannen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat Plegan Opleidingen:

Teddy Hanepen [BIG 69009071030]

06 3762 5877

Bestemd voor mantelzorgers of anderen
die geen verpleegkundige of verzorgende zijn

Plegan Opleidingen krijgt vaak vragen van mensen die graag willen leren inwrijven maar geen verzorgende of verpleegkundigen zijn.

Wij geven iedereen die geen beroepsgenoot is en wil leren inwrijven graag de gelegenheid de basis van het ritmische inwrijven te leren. Je kunt dan deel inwrijvingen leren om deze bijvoorbeeld als mantelzorger te kunnen geven.

Mogelijkheden voor anderen dan verpleegkundigen of verzorgenden (IG) om ritmisch inwrijven te leren zijn:

Breng een groepje van zes personen bij elkaar en één van ons komt graag lesgeven. De vorm en inhoud kunnen we in onderling overleg overeenkomen. Afhankelijk van de wensen is een minimaal aantal van drie bijeenkomsten meestal zinvol. Of

Geef je op en je krijgt een uitnodiging als wij negen aanmeldingen hebben en dan bieden we een passend programma aan eventueel in combinatie met aanleren van applicaties.

Heb je vragen of wil je je opgeven voor de tweede optie, neem dan contact op met het secretariaat Plegan Opleidingen:

Teddy Hanepen [BIG 69009071030]

06 3762 5877

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie