menu

April scholingsdagen 2021 

Agenda

De reeds vanwege het coronavirus naar juni verplaatste de april-scholingsdagen zijn opnieuw verplaatst en zullen pas in april 2021 plaatsvinden.

U kunt zich hiervoor opnieuw opgeven.

Data

Donderdag 8 april 2021

Thema

Nieren applicatie en nierinwrijving

Doelgroep

Mensen die Voortgezette Opleiding hebben afgerond

Vaardigheidstraining: nier applicatie nierinwrijving

Inhoud

Op deze dag staan mensen met nierproblematiek centraal.

  • Fenomenologisch zal de nier worden bestudeerd. De nier met opname functie, in en uitscheidingsfunctie, die zorgt voor spanning en ontspanning.
  • Twee vaardigheden worden aangeleerd/gedaan: de ritmische nier inwrijving volgens Wegman/Hauschka en nier applicatie met koperzalf.
  • Aan de hand van je meegebrachte casus van een cliënt die je een nierapplicatie/inwrijving zou willen geven, zullen we theorie aan de praktijk koppelen.
  • Ter vermindering van hart-, en vaatziektes bij mensen met chronisch nierlijden is ook een gesprek over leefstijl van belang. De cliënt kan samen met de verpleegkundige een eigen beslissing nemen, shared decision. De 5 a’s (achterhalen, adviseren, afspreken, assisteren en arrangeren) kunnen hier een goede hulp zijn. Hoe is dit aan je casus te koppelen?
Cursusbegeleiding

Mirjam Zonneveld

033 4612110

06 13592971

[BIG 69019546730]

Accreditatie Wordt aangevraagd
Locatie

Antropia, direct naast het station Zeist-Driebergen, hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Tijden 9.30 – 16.30 uur
Prijs

Voor leden V&VN AZ € 115,- en voor niet- leden € 135,-

Betaling geschiedt op het rekeningnummer van Plegan Opleidingen, IBAN: NL29 TRIO 0198055668 o.v.v. de naam en de startdatum van de cursus.

Het cursusbedrag dient voor de aanvang van de cursus overgemaakt te zijn.

Wanneer iemand zich heeft opgegeven maar binnen 1 maand voor aanvang van de cursus afzegt, is hij het hele cursusgeld verschuldigd.

Meer info in deze site
Inschrijfformulier

Data

Zaterdag 10 april 2021

Thema

Longproblemen en angst

Uitwisselen met collega’s aan de hand van zelf meegebrachte casussen rondom het thema angst en longproblemen staat deze dag centraal.

We zullen bespreken welke verpleegkundige interventies mogelijk zijn bij de behandeling van angsten van een patiënt in relatie tot de longen. In vaardigheidstraining ritmisch inwrijven volgens Wegman- Hauschka oefenen we verschillende verpleegkundige aanraakinterventies voor de longen op de rug en de borst. Theoretisch kijken naar de ligging en de functie van de longen, fysiek en psychisch.

Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheid om de 4 DKL lijst te implementeren. Die dag wordt besproken welke medicamenten ingezet kunnen worden bij longproblematiek voor welke indicaties.

Doelgroep Iedereen die als zelfstandige in de praktijk ritmische inwrijvingen geeft
Inhoud

Uitwisselen met collega’s aan de hand van zelf meegebrachte casussen rondom het thema angst en longproblemen staat deze dag centraal.

We zullen bespreken welke verpleegkundige interventies mogelijk zijn bij de behandeling van angsten van een patiënt in relatie tot de longen. In vaardigheidstraining ritmisch inwrijven volgens Wegman- Hauschka oefenen we verschillende verpleegkundige aanraakinterventies voor de longen op de rug en de borst. Theoretisch kijken naar de ligging en de functie van de longen, fysiek en psychisch.

Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheid om de 4 DKL lijst te implementeren. Die dag wordt besproken welke medicamenten ingezet kunnen worden bij longproblematiek voor welke indicaties.

Cursusbegeleiding

Sonja van Hees

030 692 3442

[BIG 39018122430]

Accreditatie Wordt aangevraagd
Locatie

Antropia, direct naast het station Zeist-Driebergen, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Tijden 9.30 – 16.30 uur
Prijs

Voor leden € 115,- en voor niet- leden € 135,-

Betaling geschiedt op het rekeningnummer van Plegan Opleidingen, IBAN: NL29 TRIO 0198055668 o.v.v. de naam en de startdatum van de cursus.

Het cursusbedrag dient voor de aanvang van de cursus overgemaakt te zijn.

Wanneer iemand zich heeft opgegeven maar binnen 1 maand voor aanvang van de cursus afzegt, is hij het hele cursusgeld verschuldigd.

Meer info in deze site
Inschrijfformulier

Prijzen 2021, prijswijzigingen voorbehouden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Plegan Opleidingen.pdf

Betalingsvoorwaarden

  • Een cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Dit wordt 1 maand van te voren besloten (tenzij het eerder bekend is).
  • Het cursusgeld dient binnen 1 maand na het ontvangen van de factuur betaald te worden op IBAN: NL29 TRIO 0198055668 t.n.v. Plegan Opleidingen te Arnhem. Graag naam van de cursus vermelden en naam en adresgegevens van de cursist (deze kan afwijken van de tenaamstelling van de rekening).
  • Wanneer iemand zich heeft opgegeven maar binnen 1 maand voor aanvang van de cursus afzegt, is hij het hele cursusgeld verschuldigd.

Florence Nightingale Fonds

Voor een tegemoetkoming in de kosten kunt u wellicht gebruik maken van het Florence Nightingale Fonds.

Actueel

Oriëntatiecursus

De oriëntatiecursus in september is al vol; in voorjaar 2022 wordt een nieuwe cursus gepland. Voor meer informatie en aanmelden:


Zorg in de laatste levensfase

Voor een nascholingsdag maakte Plegan Opleidingen een brochure met verpleegkundige en therapeutische gezichtspunten over de zorg in de laatste levensfase.

U kunt hier de brochure kosteloos downloaden:


Mercurstab

Bij het Duitstalige tijdschrift voor antroposofische geneeskunst 'Der Merkurstab' kunt u zich inschrijven voor de kosteloze nieuwsbrief. Met iedere nieuwsbrief krijgt u toegang tot een selectie van artikelen.


Corona en NU?

Verpleegkundige interventies belicht

Als verpleegkundigen en verzorgenden proberen we altijd een weg te vinden om de vitaliteit van de mens te versterken door het zelfgenezend vermogen aan te spreken.

Daarom een kort schrijven met gezichtspunten en handvatten voor deze tijd.

corona-en-nu.pdf


Olieborstwikkels

olieborstwikkel.pdf

Olieborstwikkelsetjes te bestellen bij


Weer te bestellen, is herdrukt:

Werkboek geneesplanten
Pauli van Engelen en Joop van Dam

€ 14,50 exclusief verzendkosten

Bestellen door een mailtje te sturen met naam en adres en aantal boeken naar


Jeugdgezondheidszorg module

De module jeugdgezondheidszorg is onlangs afgerond; de volgende start in september 2021

Recentie

Wat een prachtige informatieve cursus was dit. Hoewel mijn medecursisten hoofzakelijk vanuit een consultatiebureau werken heb ik als gezins- en opvoedcoach veel aan de gegeven kennis. Het brengt mij veel diepgang op het vlak van 0-4 jarigen op een velerlei gebied, zoals opvoeding, voeding, warmte en vaccinaties.

Het is precies wat ik in mijn reguliere opleiding als gezinscoach miste. Ook het contact met mijn medecursisten ervoer ik als leuk en leerzaam. Ik kan deze cursus echt aanraden voor iedereen die meer af wil weten van jonge kinderen vanuit een antroposofische visie. En natuurlijk fijne enthousiaste docenten met veel kennis.

Ingrid Bax (gezins- en opvoedcoach bij The Fine Family)

februari 2020


Jeugdgezondheidszorg interdisciplinaire scholing

Ik wist eigenlijk niets van antroposofie toen ik de ouder en kind module ging volgen.

Gelukkig bleek deze perfect aan te sluiten bij mijn zoektocht naar een bredere en natuurlijke benadering en een mooie aanvulling op de reguliere en medische kijk op gezondheid en ziekte.


Onderzoek

Hier leest u de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van ritmische inwrijvingen:


Vacatures


In het tijdschrift TVZ verscheen op 30 juni het artikel Uitwendige therapie als aanvulling op reguliere zorg van Erik Baars. U kunt het hier downloaden als pdf:

uitwendige_therapie_als_aanvulling.pdf


Uitwendige therapieën
Applicaties, Wikkels en Kompressen

Ina Emous-van der Kooij e.a.
ISBN:9789062388356
Uitgeverij Christofoor

Dit boek is uitverkocht; aan een herdruk wordt gewerkt.