menu

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie 

Agenda

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie

(tweede/derde) jaar september 2020

Doelgroep:

Verpleegkundigen nivo 4, 5 en verzorgenden kunnen de voortgezette opleiding tweede jaar starten, wanneer ze de oriëntatiecursus verpleegkunde en antroposofie van Plegan Opleidingen, of de interdisciplinaire basismodule van Academie Antroposofische gezondheidszorg met een voldoende hebben afgerond.

(Voor het eerste jaar voortgezette opleiding zijn er dus twee mogelijkheden. In het tweede jaar vormen mensen van beide trajecten samen één lesgroep.)

27 lesdagen en 10 stagedagen september 2020 - december 2021. Dit is een 1½-jarig traject.

Data en tijd:
Elke lesdag : 9.00 – 17.30 uur

2020
2, 9 en 30 sept
7 en 14 okt
4, 11 en 18 nov
9, 16 dec en 23 dec

2021
20 en 27 jan
3 febr
3, 10 en 17 maart
7, 14 en 21 april
12 en 19 mei
2 en 16 juni

10 stagedagen en 3 lesdagen sept – dec 2021 nog te plannen

Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN voor 162 punten

Locatie: Antropia
Hoofdstraat 8 (Stationsweg 15B*)
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
direct naast station Zeist-Driebergen

Prijs: € 3600,00

Inhoud

Tweede jaar Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie

De vergaarde algemene kennis zal specifiek naar het beroep worden uitgewerkt. Er komt meer verdieping vanuit antroposofie en verpleegkundige vaardigheden als applicaties en ritmische inwrijving volgens Wegman/Hauschka worden aangeleerd. Daarna volgt een stage op een antroposofische werkplek. Aan het nieuwe curriculum met gedifferentieerde opdrachten naar nivo, wordt nog gewerkt. zie onder kopje Opleidingen : voortgezette opleiding voor de inhoud van deze opleiding.

De onderwerpen die aan bod komen geven een verdieping van het eerste jaar met visie op aarde en mensontwikkeling;

 • zielenontwikkeling van de mens vanuit de cultuurperioden;
 • verschillende ziektebeelden worden belicht vanuit het gezichtspunt van het streven naar veerkracht en evenwicht tijdens ziek zijn;
 • ziekte en lot;
 • lijden, pijn en stervensbegeleiding;
 • hoe ontmoet ik de ander;
 • het gebruiken van het jaarritme;
 • waken en slapen;

De onderwerpen die aan bod komen zijn actueel in de wederzijdse verpleegrelatie voor de patiënt én voor jezelf als verplegende.

Innerlijke scholing wordt verder uitgewerkt door het werken met leervragen en vastgelegd in het leervragen verslag door de reflectie op het proces dat je door de opleiding gaat met je eigen leervraag; er wordt gewerkt met oefeningen uit het boekje ‘de praktische ontwikkeling van het denken' en zelfreflectie bij het aanleren van nieuwe vaardigheden wordt ter hand genomen.

De kernbegrippen van antroposofisch verplegen ‘het verzorgen, bemiddelen en begeleiden,’ worden verdiept en vertaald naar verpleegkundige handelingen als het meten van pols, bloeddruk, temperatuur, ademhaling en lengte en gewicht; naar het gebruik van voeding; naar de materialen die gebruikt worden in de verpleging; en naar een anamnese die lichamelijke en psychisch-sociale processen verbindt.

Verpleegkundige vaardigheden die dit jaar worden aangeleerd zijn applicaties, wikkels en kompressen en de ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.
Met één van de applicaties doe je zelf een (N=1)onderzoek.

Stage op een antroposofische werkplek 10 dagen zal je in een werksetting geleerde vaardigheden uitvoeren en ervaring opdoen in de mogelijkheden van de antroposofische gezondheidszorg. Hoe wordt verplegen vanuit ‘verzorgen bemiddelen begeleiden' de drie kernaspecten van verplegen vanuit antroposofie vorm gegeven. Hoe staan we als verpleegkundigen in de huidige maatschappij?

De laatste afsluitende dag zal elke cursist een eindpresentatie houden waarin de eigen opgedane gezichtspunten uit deze opleiding waar men zich mee uiteen heeft gezet, worden gepresenteerd.

Als aan alle eisen van de opleiding is voldaan zal het certificaat worden uitgereikt en de accreditatiepunten worden bijgeschreven in het kwaliteitsregister van V & VN.

Certificaat

Met het certificaat kunnen:

 • Verpleegkundigen nivo 5 een zelfstandige verpleegkundige praktijk uitwendige therapie voeren.
 • Verpleegkundigen nivo 4 kunnen onder supervisie van nivo 5 uitwendige behandelingen uitvoeren.
 • Verzorgenden (IG) kunnen in een instelling voorgeschreven uitwendige (deel)behandelingen uitvoeren.

Info in deze site

Menu: opleidingen > voortgezette opleiding

Meer info

je kunt bellen of mailen met de begeleiders:

Mirjam Zonneveld

033 461 2110

06 1359 2971

[BIG 69019546730]

Sonja van Hees

030 692 3442

[BIG 39018122430]

Of met het secretariaat:

Plegan Opleidingen

06 3762 5887, Teddy Hanepen [BIG 69009071030]

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie

Eerste jaar september 2020

Mogelijkheid 1:

Start 12 dagen met de Orientatiecursus verpleegkunde en antroposofie van Plegan Opleidingen

Toegankelijk voor Verpleegkundigen nivo 4, 5 en verzorgenden

12 woensdagen:
7-14-21-28 september 2020;
5-12-26 oktober 2020
2-9-16-23-30 november 2020

Tijd: 9.30 – 16.30 uur

Accreditatie: 72 punten wordt aangevraagd

Locatie: Antropia
Hoofdstraat 8 (Stationsweg 15B*)
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
direct naast station Zeist-Driebergen

Prijs € 1850,00 incl koffie en thee; lunch tegen meerprijs in overleg via antropia


OF mogelijkheid 2:

Start met 20 dagen interdisciplinaire basismodule 1 via de academie antroposofische gezondheidszorg

Alleen toegankelijk voor verpleegkundigen nivo 5

Data interdisciplinaire basismodule I: volgt

Lestijden: van 9.00 tot 17.30 uur
Kosten(2019): € 3.200 inclusief koffie, thee en lunch; vrij van btw.

Locatie: volgt

Voortgezette opleiding gestart september 2018

Alleen voor verpleegkundigen nivo 5 is er de mogelijkheid om de voortgezette opleiding al in september 2018 te starten met alleen het interdisciplinaire basismodule.

De opleiding zal dan 3,5 jaar duren. Dit eerste jaar 20 dagen; 6 korte dagen zullen in het 2de jaar volgen en in het derde jaar 27 dagen met daarbij 10 stagedagen. Inhoud van de opleiding is gelijk met de tweejarige variant.

Zie voor de inhoud in het kader hieronder van de opleiding gestart in september 2017 of onder kopje opleidingen: voortgezette opleiding.

Data

Eerste jaar

6 en 7 september, 4 en 5 oktober, 1 en 2 november, 6 en 7 december 2018;
17 en 18 januari, 31 januari, 1 februari, 7 en 8 maart, 4 en 5 april, 9 en 10 mei, 13 en 14 juni 2019.

Tweede jaar - overbruggingsdagen

11 oktober, 22 november 2019

17 januari 2020, 28 februari, 27 maart, 24 april 2020

Tijd van 13.00 – 17.00 uur

Doel om het geleerde in de oriëntatiecursus levend te houden en in het werk mee aan de slag te blijven.

Prijs € 400,00 voor vier dagen in 2020

Prijs € 500,00 voor zes dagen in totaal

Derde jaar

Data zie hierboven voortgezette opleiding tweede/derde jaar sept 2020 - dec 2021
accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN voor 162 punten

Prijs voor instromers € 3600,00

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Plegan Opleidingen.pdf

Betalingsvoorwaarden

 • Een cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Dit wordt 1 maand van te voren besloten (tenzij het eerder bekend is).
 • Het cursusgeld dient binnen 1 maand na het ontvangen van de factuur betaald te worden op IBAN: NL29 TRIO 0198055668 t.n.v. Plegan Opleidingen te Arnhem. Graag naam van de cursus vermelden en naam en adresgegevens van de cursist (deze kan afwijken van de tenaamstelling van de rekening).
 • Wanneer iemand zich heeft opgegeven maar binnen 1 maand voor aanvang van de cursus afzegt, is hij het hele cursusgeld verschuldigd.

Florence Nightingale Fonds

Voor een tegemoetkoming in de kosten kunt u wellicht gebruik maken van het Florence Nightingale Fonds.

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie

September 2018 zal de huidig lopende opleiding aan het tweede jaar beginnen.
September 2018 alleen verpleegkundigen nivo 5 kunnen starten met de interdisciplinaire basismodule:
 • 6 en 7 september 2018
 • 4 en 5 oktober 2018
 • 1 en 2 november 2018
 • 6 en 7 december 2018
 • 17 en 18 januari 2019
 • 31 januari en 1 februari 2019
 • 7 en 8 maart 2019
 • 4 en 5 april 2019
 • 9 en 10 mei 2019
 • 13 en 14 juni 2019