menu

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie 

Agenda

Voortgezette opleiding te starten in september 2018

Alleen voor verpleegkundigen nivo 5 is er de mogelijkheid om de voortgezette opleiding al in september 2018 te starten met alleen het interdisciplinaire basismodule.

De opleiding zal dan 3 jaar duren. Dit eerste jaar 20 dagen; 9 dagen zullen in het 2de jaar volgen en in het derde jaar 18 dagen met daarbij 10 stagedagen. Inhoud van de opleiding is gelijk met de tweejarige variant.

Zie voor de inhoud in het kader hieronder van de opleiding gestart in september 2017 of onder kopje opleidingen: voortgezette opleiding.

Data

6 en 7 september, 4 en 5 oktober, 1 en 2 november, 6 en 7 december 2018;
17 en 18 januari, 31 januari, 1 februari, 7 en 8 maart, 4 en 5 april, 9 en 10 mei, 13 en 14 juni 2019.

Prijs

€ 5400,- (twee jaar, inclusief interdisciplinaire basismodule)

Voortgezette opleiding te starten in september 2019

Verpleegkundigen nivo 4, 5 en verzorgenden kunnen de voortgezette opleiding starten in september 2019, data zijn nog niet gepland, de opleiding zal dan in 2 jaar worden gevolgd zoals de huidig lopende opleiding.

Zie voor de inhoud in het kader hieronder van de opleiding gestart in september 2017 of onder kopje opleidingen: voortgezette opleiding.

Voortgezette opleiding gestart september 2017

Doelgroep
Verpleegkundigen nivo 5. Verpleegkundigen nivo 4 en verzorgenden IG nadat de Oriëntatie Cursus verpleegkunde en antroposofie is gevolgd.
Deze opleiding start in september 2017 het is een tweejarige opleiding geworden

47 cursusdagen van 9.00-17.30 en 10 stagedagen

Data Het eerste jaar wordt deels in samenwerking de academie antroposofische zorg vorm gegeven, de basismodule is gezamenlijk:

31 aug 2017
7 en 8 sept
5, 6 en 12 okt
9, 10 en 23 nov
7, 8 en 28 dec
11, 12 en 25 jan 2018
1, 2 en 8 febr
1, 2 en 8 maart
5, 6 en 12 april
3, 4 en 17 mei
7 en 8 juni

Het tweede jaar wordt gestreefd deels in samenwerking met de academie antroposofische zorg vorm te geven:

27 en 28 sept 2018
25 en 26 okt
22 en 23 nov
13 en 14 dec
24 en 25 jan 2019
21 en 22 febr
21 en 22 maart
18 en 19 april
10 nader te bepalen stagedagen
van april tot 20 juni
23 mei
20 juni

De opleiding is geaccrediteerd voor 329 punten

Na het behalen van de Voortgezette Opleiding Verpleegkunde vanuit Antroposofie is het mogelijk je aan te melden als geregistreerd antroposofisch verpleegkundige bij onze beroepsvereniging, V&VN antroposofische zorg.

Locatie

Kraaybeekerhof

Diederichslaan 25

3971PA Driebergen

Prijs € 5400,- (twee jaar, inclusief interdisciplinaire basismodule)
Accreditatie 329 punten
Inhoud
Eerste jaar

Het eerste jaar staat in het teken van waarnemen. Het je eigen maken van de verschillende antroposofische basisbegrippen. Het antroposofisch mensbeeld vanuit de vierledigheid en vanuit de drieledigheid (het lichaam, vormen functies en processen).

Dynamische processen in de mens worden gezien vanuit de zeven levensprocessen en vanuit de biografie. De vertaalslag wordt gemaakt naar ‘het verzorgen, bemiddelen en begeleiden,’ kernbegrippen van antroposofisch verplegen; naar verpleegkundige handelingen als het meten van pols, bloeddruk, temperatuur, ademhaling en lengte en gewicht; naar het gebruik van voeding; naar de materialen die gebruikt worden in de verpleging; en naar een anamnese die lichamelijke en psychisch-sociale processen verbindt.

Verpleegkundige vaardigheden die worden aangeleerd zijn verschillende applicaties, wikkels en kompressen. Er worden verschillende preparaten/geneesmiddelen van een plant gemaakt.

Innerlijke scholing wordt vorm gegeven door het werken met leervragen; oefenen van de basisoefeningen; fenomenologisch waarnemen van planten die gebruikt worden bij de applicaties, wikkels en kompressen; en het waarnemen van genezingsprocessen bij de patiënt.

De cursusgroep bestaat deels alleen uit verpleegkundigen* en verzorgenden (IG) en deels uit een samengestelde groep met verschillende disciplines van de gezondheidszorg met artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkenden en diëtisten.
In samenwerking met de academie antroposofische gezondheidszorg wordt het interdisciplinaire deel vorm gegeven in de ‘basismodule’ **op twee aansluitende cursusdagen per maand, elke donderdag en aansluitende vrijdag. Op de donderdag in de week daarop volgend komt alleen de verpleegkundige groep bijeen om de aangeboden thema’s verpleegkundig verder aan te vullen en te verdiepen.

*verpleegkundigen die de interdisciplinaire basismodule al hebben gevolgd, zullen het eerste jaar alleen de tussenliggende dagen de opleiding volgen.

** basismodule zie www.academieag.nl

Tweede jaar

De onderwerpen die aan bod komen geven een verdieping van het eerste jaar met visie op aarde en mensontwikkeling;

 • zielenontwikkeling van de mens vanuit de cultuurperioden;
 • verschillende ziektebeelden worden belicht vanuit het gezichtspunt van het streven naar veerkracht en evenwicht tijdens ziek zijn;
 • ziekte en lot;
 • lijden, pijn en stervensbegeleiding;
 • hoe ontmoet ik de ander;
 • het gebruiken van het jaarritme;
 • waken en slapen;
 • stemmingen;
 • dubbelganger.

De onderwerpen die aan bod komen zijn actueel in de wederzijdse verpleegrelatie voor de patiënt én voor jezelf als verplegende.

Innerlijke scholing wordt verder uitgewerkt door het werken met leervragen en vastgelegd in het leervragen verslag door de reflectie op het proces dat je door de opleiding gaat met je eigen leervraag; er wordt gewerkt met oefeningen uit het boekje ‘de praktische ontwikkeling van het denken' en zelfreflectie bij het aanleren van nieuwe vaardigheden wordt ter hand genomen.

Verpleegkundige vaardigheden die dit jaar worden aangeleerd zijn de ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.

Stage op een antroposofische werkplek 10 dagen zal je in een werksetting geleerde vaardigheden uitvoeren en ervaring opdoen in de mogelijkheden van de antroposofische gezondheidszorg. Hoe wordt verplegen vanuit ‘verzorgen bemiddelen begeleiden' de drie kernaspecten van verplegen vanuit antroposofie vorm gegeven. Hoe staan we als verpleegkundigen in de huidige maatschappij?

De laatste afsluitende dag zal elke cursist een eindpresentatie houden waarin de eigen opgedane gezichtspunten uit deze opleiding waar men zich mee uiteen heeft gezet, worden gepresenteerd.

Als aan alle eisen van de opleiding is voldaan zal het certificaat worden uitgereikt en de accreditatiepunten worden bijgeschreven in het kwaliteitsregister van V & VN.

Certificaat

Met het certificaat kunnen:

 • Verpleegkundigen nivo 5 een zelfstandige verpleegkundige praktijk uitwendige therapie voeren.
 • Verpleegkundigen nivo 4 kunnen onder supervisie van nivo 5 uitwendige behandelingen uitvoeren.
 • Verzorgenden (IG) kunnen in een instelling voorgeschreven uitwendige (deel)behandelingen uitvoeren.
Info in deze site Menu: opleidingen > voortgezette opleiding
Meer info
je kunt bellen of mailen met de begeleiders:
Mirjam Zonneveld

033 461 2110

06 1359 2971

Sonja van Hees

030 692 3442

Of met het secretariaat:

Plegan Opleidingen

06 3762 5887, Mirjam Zonneveld

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Plegan Opleidingen.pdf

Betalingsvoorwaarden

 • Een cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Dit wordt 1 maand van te voren besloten (tenzij het eerder bekend is).
 • Het cursusgeld dient binnen 1 maand na het ontvangen van de factuur betaald te worden op IBAN: NL29 TRIO 0198055668 t.n.v. Plegan Opleidingen te Arnhem. Graag naam van de cursus vermelden en naam en adresgegevens van de cursist (deze kan afwijken van de tenaamstelling van de rekening).
 • Wanneer iemand zich heeft opgegeven maar binnen 1 maand voor aanvang van de cursus afzegt, is hij het hele cursusgeld verschuldigd.

Florence Nightingale Fonds

Voor een tegemoetkoming in de kosten kunt u wellicht gebruik maken van het Florence Nightingale Fonds.

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie

September 2018 zal de huidig lopende opleiding aan het tweede jaar beginnen.
September 2018 alleen verpleegkundigen nivo 5 kunnen starten met de interdisciplinaire basismodule:
 • 6 en 7 september 2018
 • 4 en 5 oktober 2018
 • 1 en 2 november 2018
 • 6 en 7 december 2018
 • 17 en 18 januari 2019
 • 31 januari en 1 februari 2019
 • 7 en 8 maart 2019
 • 4 en 5 april 2019
 • 9 en 10 mei 2019
 • 13 en 14 juni 2019