menu

Privacybeleid van Plegan Opleidingen 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Plegan Opleidingen verwerkt van de deelnemers van de door haar georganiseerde opleidingen en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u wilt deelnemen aan een activiteit van Plegan Opleidingen, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Plegan Opleidingen, ingeschreven in kamer van koophandel onder nr 32128425
Teddy Hanepen, bestuur Stichting Plegan Opleidingen
Statenlaan 14
6828 WE Arnhem

De administratie is bereikbaar via secretariaat:
Teddy Hanepen
06 3762 5877 of

2. Welke gegevens verwerkt Plegan Opleidingen en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw deelname aan onze opleidingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Naam -, adres - en woonplaatsgegevens
  2. Geboortedata
  3. Telefoonnummers
  4. E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie
  5. indien van toepassing BIG nummers

2.2 Plegan Opleidingen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname aan de opleidingen en de eventuele opzegging daarvan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b) uw geboortedatum wordt gebruikt voor het opstellen van het getuigschrift;

c) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Plegan Opleidingen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

d) uw BIG nummer wordt gebruikt voor het invoeren van accreditatiepunten in het kwaliteisregister van V&VN.

3. Bewaartermijnen

Plegan Opleidingen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Plegan Opleidingen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt Plegan Opleidingen gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via het secretariaat van Plegan Opleidingen kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Plegan Opleidingen zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Plegan Opleidingen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van Plegan Opleidingen: Teddy Hanepen,

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat Teddy Hanepen: 06 3762 5877 of per mail via info@plegan.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Versie 18 mei 2018]

Actueel

Incompany trainingen

Incompany wordt momenteel (2021-2022) aangeboden aan alle medewerkers van een instelling:

Kennismakingsprogramma

Antroposofie in de zorg

Incompany start 24 November 2021:

Basiscursus Palliatieve zorg vanuit antroposofie


Oriëntatiecursus

De oriëntatiecursus in september is al vol; in voorjaar 2022 wordt een nieuwe cursus gepland. Voor meer informatie en aanmelden:


Zorg in de laatste levensfase

Voor een nascholingsdag maakte Plegan Opleidingen een brochure met verpleegkundige en therapeutische gezichtspunten over de zorg in de laatste levensfase.

U kunt hier de brochure kosteloos downloaden:


Mercurstab

Bij het Duitstalige tijdschrift voor antroposofische geneeskunst 'Der Merkurstab' kunt u zich inschrijven voor de kosteloze nieuwsbrief. Met iedere nieuwsbrief krijgt u toegang tot een selectie van artikelen.


Corona en NU?

Verpleegkundige interventies belicht

Als verpleegkundigen en verzorgenden proberen we altijd een weg te vinden om de vitaliteit van de mens te versterken door het zelfgenezend vermogen aan te spreken.

Daarom een kort schrijven met gezichtspunten en handvatten voor deze tijd.

corona-en-nu.pdf


Olieborstwikkels

olieborstwikkel.pdf

Olieborstwikkelsetjes te bestellen bij


Weer te bestellen, is herdrukt:

Werkboek geneesplanten
Pauli van Engelen en Joop van Dam

€ 14,50 exclusief verzendkosten

Bestellen door een mailtje te sturen met naam en adres en aantal boeken naar


Jeugdgezondheidszorg module

De module jeugdgezondheidszorg is onlangs afgerond; de volgende start in september 2021

Recentie

Wat een prachtige informatieve cursus was dit. Hoewel mijn medecursisten hoofzakelijk vanuit een consultatiebureau werken heb ik als gezins- en opvoedcoach veel aan de gegeven kennis. Het brengt mij veel diepgang op het vlak van 0-4 jarigen op een velerlei gebied, zoals opvoeding, voeding, warmte en vaccinaties.

Het is precies wat ik in mijn reguliere opleiding als gezinscoach miste. Ook het contact met mijn medecursisten ervoer ik als leuk en leerzaam. Ik kan deze cursus echt aanraden voor iedereen die meer af wil weten van jonge kinderen vanuit een antroposofische visie. En natuurlijk fijne enthousiaste docenten met veel kennis.

Ingrid Bax (gezins- en opvoedcoach bij The Fine Family)

februari 2020


Jeugdgezondheidszorg interdisciplinaire scholing

Ik wist eigenlijk niets van antroposofie toen ik de ouder en kind module ging volgen.

Gelukkig bleek deze perfect aan te sluiten bij mijn zoektocht naar een bredere en natuurlijke benadering en een mooie aanvulling op de reguliere en medische kijk op gezondheid en ziekte.


Onderzoek

Hier leest u de resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van ritmische inwrijvingen:


Vacatures


In het tijdschrift TVZ verscheen op 30 juni het artikel Uitwendige therapie als aanvulling op reguliere zorg van Erik Baars. U kunt het hier downloaden als pdf:

uitwendige_therapie_als_aanvulling.pdf


Uitwendige therapieën
Applicaties, Wikkels en Kompressen

Ina Emous-van der Kooij e.a.
ISBN:9789062388356
Uitgeverij Christofoor

Dit boek is uitverkocht; aan een herdruk wordt gewerkt; publicatiedatum volgt