menu

Jeugdgezondheidszorg module 

Agenda

Jeugdgezondheidszorg module

Data

Wordt weer gepland september 2023- febr 2024

Zes dagen 1 x per maand

2021- 2022 heeft de module tweemaal plaats gevonden; naast de gebruikelijke vorm ook incomany voor een heel CB team (Yunio in zutphen).

Locatie

Midden van het land

Prijs

€ 1050,00 onder voorbehoud

Meer informatie

Plegan Opleidingen secretariaat:

06 3762 5887, Teddy Hanepen [BIG 69009071030]

Prijzen 2022 (deze zijn vrijgesteld van BTW), prijswijzigingen voorbehouden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Plegan Opleidingen.pdf

  • Een cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Dit wordt 1 maand van te voren besloten (tenzij het eerder bekend is).
  • Het cursusgeld dient binnen 1 maand na het ontvangen van de factuur betaald te worden op IBAN: NL29 TRIO 0198055668 t.n.v. Plegan Opleidingen te Arnhem. Graag naam van de cursus vermelden en naam en adresgegevens van de cursist (deze kan afwijken van de tenaamstelling van de rekening).
  • Wanneer iemand zich heeft opgegeven maar binnen 1 maand voor aanvang van de cursus afzegt, is hij het hele cursusgeld verschuldigd.

Florence Nightingale Fonds

Voor een tegemoetkoming in de kosten kunt u wellicht gebruik maken van het Florence Nightingale Fonds.

Om aan te sluiten bij de ouders met een antroposofische denkwijze hebben wij als team Zutphen vanuit Plegan een zesdaagse jeugdgezondheidszorg module gevolgd. Hierbij hebben wij kennis opgedaan in de achtergrond van de antroposofie in de jeugdgezondheidszorg.

De volgende onderwerpen zijn hierbij aan bod gekomen:

  • Opvoeding,
  • zintuigontwikkeling,
  • ontwikkeling van het kind,
  • ziek zijn en vaccineren,
  • warmte en voeding.

De lessen zijn verzorgd door L. Klinge, antroposofisch jeugdarts in Zutphen, en M. Zonneveld, antroposofisch verpleegkundige in Amersfoort. De lessen bestonden uit een theoretisch gedeelte met gastsprekers en daarna volgde de verdieping door middel van vragen vanuit de praktijk te behandelen. Tevens hebben wij ook kennis gemaakt met euritmie.

Als eindopdracht hebben we aanpassingen gedaan in zowel de boxenkamer als in de spreekkamers. In de boxenkamer zijn schapjes geplaatst met daarop materialen passend bij de seizoenen. In de spreekkamers hebben wij vloerstickers en een wandbord geplaatst om de zintuigen te stimuleren. We hebben de lessen als zeer waardevol ervaren en vonden het prettig om dit als team te kunnen doen. We merken dat we beter aan kunnen sluiten bij ouders met een antroposofische inslag.

Consultatiebureau Team Zutphen

December 2022