menu

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit de antroposofie 

Bestemd voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden (ig).

 • Start september 2019 voor verpleegkundigen nivo 4,5 en verzorgenden.

De opleiding wordt vanaf 2019 weer nieuw vorm gegeven.

Algemeen

De duur is 2 ½ jaar.

Het eerste jaar een algemeen oriënterend jaar, waarbij de uitgangspunten, visie en begrippen die gehanteerd worden binnen de antroposofische gezondheidszorg centraal staan.

Het tweede jaar worden de begrippen verdiept en nog meer verpleegkundig uitgewerkt onder andere worden vaardigheidtrainingen gegeven waarin verpleegkundige uitwendige behandelingen worden aangeleerd als applicaties en ritmische inwijvingen volgens Wegman/Hauschka.

Het laatste halve jaar zal de stage op een antroposofische werkplek centraal staan.

Het eerste jaar

In het eerste jaar zijn er twee mogelijkheden:

 • Je start met de Orientatiecursus verpleegkunde en antroposofie

Zie voor de inhoud onder kopje opleidingen: orientatiecursus. Voor data: zie onder kopje agenda: voortgezette opleiding en orientatiecursus.

Dit is toegankelijk voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden (ig).

Andere mogelijkheid is

 • Start met de interdisciplinaire basis module van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.

Door dit eerste jaar met andere disciplines in de gezondheidszorg te volgen wordt het interdisciplinair samenwerken al ingeoefend. Het onderzoeksinstituut Jonker Verweij heeft aangegeven dat opleidingen in de toekomst interdisciplinair zullen zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat interdisciplinair samenwerken de zorg voor de patiënt verbetert.
zie voor de data onder kopje agenda: voortgezette opleiding
Zie voor inhoud academie antroposofische gezondheidszorg; basismodule.

Dit is alleen toegankelijk voor verpleegkundigen niveau 5.

DSC 0283
Begeleiders van de opleiding Sonja van Hees en Mirjam Zonneveld

Modules

 • basisverpleegkunde met nieuwe ogen zien
 • verpleegkunde wordt tot verpleegkunst
 • ziekte en lot
 • hoe wordt ik therapeutisch instrument
 • leervragen
 • jaarfeesten
 • stage

Inhoud

Tijdens deze opleiding ga je je verder verdiepen in de begrippen die in de Oriëntatiecursus behandeld zijn. Dit gebeurt onder andere door het je eigen maken van het fenomenologisch waarnemen, het doen van eigen onderzoeken en presenteren van de resultaten.

Daarnaast komen tal van nieuwe onderwerpen en vaardigheden aan bod.

Je krijgt kunstzinnige vakken als euritmie, boetseren en spraak.

In het begin van de opleiding formuleer je je eigen leervraag. Deze vraag vormt de leidraad in je persoonlijke ontwikkelingsproces dat tijdens de opleiding centraal staat. Zo word je je meer bewust van wat je eigenlijk wilt (in je beroep) en wat de opleiding daarin te bieden heeft. De opleiding wordt afgesloten met een mondelinge en schriftelijke presentatie van dit proces.

Aan bod komen onder andere:

 • antroposofisch drieledig-, en vierledig- mensbeeld;
 • de ontwikkeling van aarde en mens;
 • ziekte en lot;
 • lijden en stervensbegeleiding;
 • de innerlijke scholingsweg;
 • de levensloop van de mens.

Nieuwe vaardigheden:

 • de totaalinwrijving volgens Wegman/Hauschka;
 • applicaties.

In een nieuw perspectief worden geplaatst:

 • voeding;
 • temperatuur, bloeddruk, pols, ademhaling, lengte en gewicht;
 • waarnemen;
 • dag-, week-, maand- en jaarverloop;
 • zintuigen.

DSC 0135

Met het certificaat kunnen:

 • verpleegkundigen nivo 5 kunnen een zelfstandige verpleegkundige uitwendige therapie praktijk voeren;

 • verpleegkundigen nivo 4 kunnen onder supervisie van nivo 5 verpleegkundige antroposofische zorg, uitwendige behandelingen uitvoeren;

 • verzorgenden (IG) kunnen in een instelling voorgeschreven verpleegkundige uitwendige (deel)behandelingen uitvoeren.

Verpleegkundigen kunnen zich met het certificaat laten registreren als verpleegkundige antroposofische zorg. Verzorgenden kunnen zich verzorgende antroposofische zorg noemen. Deze registratie geeft cliënten de mogelijkheid om verpleegkundige uitwendige behandelingen (ten dele) te declareren bij sommige ziektekostenverzekeraars.

Aan het behouden van de registratie zijn onder meer nascholingsdagen verbonden. De V&VN antroposofische zorg verzorgt de registratie en stelt de voorwaarden voor het behalen en behouden van de registratie.

Locatie, data en prijs:

Kijk voor het actuele cursusoverzicht in de agenda of bel het secretariaat.

DSC 0065
Duizendblad; een plant waar in de opleiding mee gewerkt wordt

Leveringsvoorwaarden Plegan Opleidingen.pdf