menu

Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit de antroposofie 

Bestemd voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden (ig).

Start sept 2022, data worden nog gepland en zullen dan in de agenda worden opgenomen.

De opleiding ziet er vanaf 2019 als volgt uit:

Algemeen

De duur is 1½ jaar.

Het is een vervolg op een algemeen oriënterend jaar, waarbij de uitgangspunten, visie en begrippen die gehanteerd worden binnen de antroposofische gezondheidszorg centraal staan. Dit kun je via de Oriëntatiecursus van Plegan Opleidingen behalen of via de Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg. (zie hieronder: algemeen oriënterend jaar). Om aan de Voortgezette Opleiding te kunnen deelnemen, heb je een van deze genoemde opleidingen afgerond.

In de Voortgezette Opleiding worden de begrippen uit het algemeen oriënterend jaar verdiept en nog meer verpleegkundig uitgewerkt. Er worden vaardigheidstrainingen gegeven waarin verpleegkundige uitwendige behandelingen worden aangeleerd als applicaties en ritmische inwijvingen volgens Wegman/Hauschka.

Het laatste halve jaar zal de stage op een antroposofische werkplek centraal staan.

DSC 0283
Begeleiders van de opleiding Sonja van Hees [BIG 39018122430 ] en Mirjam Zonneveld [BIG 69019546730]

Modules

 • basisverpleegkunde met nieuwe ogen zien

 • verpleegkunde wordt tot verpleegkunst

 • ziekte en lot

 • hoe word ik therapeutisch instrument

 • leervragen

 • jaarfeesten

 • stage

Inhoud

Tijdens deze opleiding ga je je verder verdiepen in de begrippen die in de Oriëntatiecursus behandeld zijn. Dit gebeurt onder andere door het je eigen maken van het fenomenologisch waarnemen, het doen van eigen onderzoeken en presenteren van de resultaten.

Daarnaast komen tal van nieuwe onderwerpen en vaardigheden aan bod.

Je krijgt kunstzinnige vakken als euritmie, boetseren en spraak.

In het begin van de opleiding formuleer je je eigen leervraag. Deze vraag vormt de leidraad in je persoonlijke ontwikkelingsproces dat tijdens de opleiding centraal staat. Zo word je je meer bewust van wat je eigenlijk wilt (in je beroep) en wat de opleiding daarin te bieden heeft. De opleiding wordt afgesloten met een mondelinge en schriftelijke presentatie van dit proces.

Aan bod komen onder andere:

 • antroposofisch drieledig-, en vierledig- mensbeeld;
 • de ontwikkeling van aarde en mens;
 • ziekte en lot;
 • lijden en stervensbegeleiding;
 • de innerlijke scholingsweg;
 • de levensloop van de mens.

Nieuwe vaardigheden:

 • de totaalinwrijving volgens Wegman/Hauschka;
 • applicaties.

In een nieuw perspectief worden geplaatst:

 • voeding;
 • temperatuur, bloeddruk, pols, ademhaling, lengte en gewicht;
 • waarnemen;
 • dag-, week-, maand- en jaarverloop;
 • zintuigen.

DSC 0135

Met het certificaat van de Voortgezette Opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie kunnen:

 • verpleegkundigen nivo 5 kunnen een zelfstandige verpleegkundige uitwendige therapie praktijk voeren;
 • verpleegkundigen nivo 4 kunnen onder supervisie van nivo 5 verpleegkundige antroposofische zorg, uitwendige behandelingen uitvoeren;
 • verzorgenden (IG) kunnen in een instelling voorgeschreven verpleegkundige uitwendige (deel)behandelingen uitvoeren.

Verpleegkundigen kunnen zich met het certificaat laten registreren als verpleegkundige antroposofische zorg. Verzorgenden kunnen zich verzorgende antroposofische zorg noemen. Deze registratie geeft cliënten de mogelijkheid om verpleegkundige uitwendige behandelingen (ten dele) te declareren bij sommige ziektekostenverzekeraars.

Aan het behouden van de registratie zijn onder meer nascholingsdagen verbonden. De V&VN antroposofische zorg verzorgt de registratie en stelt de voorwaarden voor het behalen en behouden van de registratie.

Algemeen oriënterend jaar

Er twee mogelijkheden:

 • De Oriëntatie Cursus verpleegkunde en antroposofie

Zie voor de inhoud onder kopje opleidingen: oriëntatiecursus. Voor data: zie onder kopje agenda: oriëntatiecursus.

Dit is toegankelijk voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden (ig).

Andere mogelijkheid is

 • De interdisciplinaire basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.

Door dit algemeen oriënterend jaar met andere disciplines in de gezondheidszorg te volgen wordt het interdisciplinair samenwerken al ingeoefend. Het onderzoeksinstituut Jonker Verweij heeft aangegeven dat opleidingen in de toekomst interdisciplinair zullen zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat interdisciplinair samenwerken de zorg voor de patiënt verbetert.

Zie voor inhoud Academie Antroposofische Gezondheidszorg; interdisciplinaire basismodule:

https://academieag.nl/scholing/soort/opleidingen/interdisciplinaire-basismodule

Dit is alleen toegankelijk voor verpleegkundigen niveau 5

Locatie, data en prijs van de Oriëntatiecursus en Voortgezette Opleiding:

of bel het secretariaat.

DSC 0065
Duizendblad; een plant waar in de opleiding mee gewerkt wordt

Leveringsvoorwaarden Plegan Opleidingen.pdf