menu

Verpleegkunde en antroposofie 

Verpleegkunde vanuit antroposofie is een vorm van integratieve verpleegkunde waarbij er naast de reguliere uitgangspunten gebruik gemaakt wordt van aanvullende antroposofische inzichten die uitgewerkt worden in de anamnese, diagnostiek en interventies.

De opleidingen en nascholing van Plegan Opleidingen kennen twee uitgangspunten: de moderne inzichten van de medische wetenschap en een mensbeeld dat ’hemel’ en ’aarde’ in zich verenigt.

Op het eerste gezicht lijken deze twee benaderingen elkaar uit te sluiten. De moderne medische wetenschap gaat immers uit van wat meetbaar, tastbaar is. Maar een mens die ziek is heeft een individuele beleving aan dit ziek zijn, dit beleven beïnvloedt het meetbare. Een holistisch mensbeeld gaat echter uit van de relatie tussen alle factoren.

Antroposofie verenigt de feitelijke wetenschap met de individuele beleving. Volgens de grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, is datgene wat meet- en tastbaar is, óók een uiting van vitale, psychische en geestelijke processen.

Plegan Opleidingen biedt een praktische invulling van deze benadering. Verpleegkundige vaardigheden, kennis en technieken zijn de middelen waarvan gebruik gemaakt wordt; inzichten in het wezen van de individuele patiënt werpen licht op het waarom en waarheen van diens verpleegkundige vraag. De verpleging heft dan niet alleen meer een ziekmakende oorzaak op, maar voert ook levenskrachten toe die het zelfgenezend vermogen van het mens ondersteunen.

Kai

Verpleegkundige werkzaam in de psychiatrie

Voorafgaand aan de cursus had ik eigenlijk maar één vraag: Wat kán ik als verpleegkundige met antroposofie? Ik kon de aangeboden kennis en vaardigheden altijd weer koppelen aan die basisvraag en dat heeft de cursus voor mij tot één geheel gesmeed. Bovendien heb ik de vraag vanuit veel verschillende hoeken kunnen beantwoorden, zowel theoretisch als praktisch.

De cursusuren gaven mij de bevestiging dat er voor een verpleegkundige ontzettend veel te halen is in de antroposofie. De antroposofie is voor mij zo een zoomlens geworden waarmee ik, kijkend naar een detail, kan uitzoomen om het grotere verband te zien.

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie