menu

Jeugdgezondheidszorg 

Basisopleiding

Interdisciplinaire antroposofische ouder en kind (IAOKZ) module

Bestemd voor artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de werkzaam in de reguliere ouder- en kindzorg, op consultatiebureaus, die kennis willen maken met thema’s vanuit antroposofisch gedachtegoed belicht.

Doelgroep

Verpleegkundigen*, artsen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in de (antroposofische) jeugdgezondheidszorg op consultatiebureau voor ouder en kind van 0 – 7 jaar, of verpleegkundigen na de voortgezette opleiding hierin geïnteresseerd.

Inhoud

Aan de ene kant onderzoeken we de bewegingen waarmee het kind zich uiteenzet in de eerste jaren: groeien, het verbinden met zijn eigen lijfje, het leren van ‘ik ben ik en jij bent jij’ en de interactie tussen zichzelf en de omgeving. Aan de andere kant ontdekken we dat deze processen ook voor ons als volwassene gelden en hoe dit voor ieder van ons werkt. Met deze ervaringen kun je als professional dit zetten in de omgang met het kleine kind en de ouders. De cursist doet ervaringen op via het evenwichtszintuig, vestibulaire informatieverwerking, en via de bewegingszin, ook wel proprioceptieve informatieverwerking genoemd (Dunn, 2013).

In deze module worden inzichten ten aanzien van groei en ontwikkeling van het kind vanuit een dynamisch perspectief beschouwd; er worden beelden aangedragen, waaruit verschillende nieuwe interventie mogelijkheden voor het individuele kind en/of ouder voortvloeien. Thema’s die de revue zullen passeren zijn: opvoeding; zintuigontwikkeling; verbonden raken met het eigen lichaam; vaccineren en ziek zijn; warmte; voeding; kinderbespreking op consultatieburo, waarnemingen in dynamisch perspectief.

Uitgangspunt is de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber (BMJ, 2011), gebaseerd op de zes pijlers waarbij het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, centraal staat. Dit genereert een positieve kijk op de gezondheid (Huber et al, 2016).

Elke dag wordt door een gastspreker een thema besproken en wordt door bewegen, euritmie dit thema verwerkt.

Vanuit het thema zoekt ieder zijn meest relevante aspect en werkt dit verder thuis uit. Zie werkwijze.

Gastsprekers

  • Opvoeden Rineke Boerwinkel, jeugdarts
  • Zintuigontwikkeling karin Houwing, kinderergotherapeut
  • Verbonden raken met het eigen lichaam, Edmond Schoorel, kinderarts
  • Ziek zijn en weer beter worden, vaccineren, Loes Klinge, jeugdarts
  • Warmte Mirjam Zonneveld kinderverpleegkundige, docent
  • Voeding
  • Bewegen, euritmie, Ineke Geerlof, verpleegkundige en euritmist

Werkwijze

Vanuit de lezing maakt ieder zelf de vertaalslag naar zijn eigen praktijk. Dit proces wordt begeleid door het gehanteerde onderwijsconcept dat Coen van Houten heeft ontwikkeld ten behoeve van volwassen educatie.

Deze methodiek helpt om de feitelijkheden van de gegeven lezing helder te houden en je eigen relatie tot het onderwerp duidelijk te krijgen. Door te verwoorden wat je in de lezing aanspreekt en wat je afstoot, kun je in een volgende stap tot vragen komen die je hebt ten aanzien van het onderwerp. Deze vragen zijn een leidraad om tot verdieping van het onderwerp te komen.

Een onderwerp werk je zo uit dat je dit in de groep kunt presenteren. Tenslotte maak je een document dat jij én je collega's op het CB kunnen gebruiken.

Scholing jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Wat een prachtige informatieve cursus was dit. Hoewel mijn medecursisten hoofzakelijk vanuit een consultatiebureau werken heb ik als gezins- en opvoedcoach veel aan de gegeven kennis. Het brengt mij veel diepgang op het vlak van 0-4 jarigen op een velerlei gebied, zoals opvoeding, voeding, warmte en vaccinaties.

Het is precies wat ik in mijn reguliere opleiding als gezinscoach miste. Ook het contact met mijn medecursisten ervoer ik als leuk en leerzaam. Ik kan deze cursus echt aanraden voor iedereen die meer af wil weten van jonge kinderen vanuit een antroposofische visie. En natuurlijk fijne enthousiaste docenten met veel kennis.

februari 2020

Ingrid Bax (gezins- en opvoedcoach bij The Fine Family)


Ik wist eigenlijk niets van antroposofie toen ik de ouder en kind module ging volgen.

Gelukkig bleek deze perfect aan te sluiten bij mijn zoektocht naar een bredere en natuurlijke benadering en een mooie aanvulling op de reguliere en medische kijk op gezondheid en ziekte.

Er ging een hele wereld voor mij open. Een mooie combinatie van aan de ene kant enorm verrijkt worden met hele interessante informatie. Maar aan de andere kant ook hele praktische tips en adviezen die meteen toepasbaar zijn in de praktijk. Een fantastische aanvulling waar tegenwoordig veel vraag naar is door ouders en enorm wordt gewaardeerd.

Zeker m.b.t vragen over voeding en vaccinaties en met natuurlijke middelen ondersteunen bij klachten kan ik nu veel beter aansluiten bij de vraag van ouders.

Ook vanuit een holistische visie naar een gezin kijken en het belang van het heel goed waarnemen van een kind is voor mij heel waardevol.

Dat de cursusleidsters beide enorm enthousiast zijn en een dijk van kennis en ervaring hebben op het consultatiebureau, maakt ook dat deze module een enorme aanrader is voor collega’s in de JGZ.

29 juni 2019

Inge, jeugdverpleegkundige consultatiebureau 'Careyn jeugd en gezin' Breda


Leuke, informatieve en praktische module die direct toepasbaar is in ons werk in de JGZ.

Dit kwam mede doordat de docenten die de colleges verzorgden ervarings­deskundigen zijn uit de praktijk. Hierdoor was de informatie en voorbeelden die zij geven voor mij heel herkenbaar en bracht het leuke gesprekken in de groep opgang. De groep studenten waarmee ik deelnam aan de cursus was zeer divers. Vanuit alle hoeken van ons land kwamen we samen om ons te verdiepen in thema’s als opvoeding, voeding, hechting en samenwerking.

Wat mij betreft is deze module een aanrader voor ieder die in de JGZ werkt, zowel regulier als antroposofisch! Mij bracht de module meer kennis over diverse thema’s, waardoor de verbinding die ik met de ouders en kinderen maak versterkt is!

Mirte
cursist jeugdgezondheidszorg module 2017

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie