menu

Jeugdgezondheidszorg 

Interdisciplinaire antroposofische ouder en kind (IAOKZ) module

Bestemd voor artsen en verpleegkundigen werkzaam in de reguliere ouder- en kindzorg, op consultatiebureaus, die kennis willen maken met thema’s vanuit antroposofisch gedachtegoed belicht.

Doelgroep

Verpleegkundigen*, artsen en diëtisten die werkzaam zijn in de (antroposofische) jeugdgezondheidszorg op consultatiebureau voor ouder en kind van 0 – 7 jaar, of verpleegkundigen na de voortgezette opleiding hierin geïnteresseerd.

Inhoud

Elke dag wordt een thema door een gastspreker besproken en is er kunstzinnige verwerking door een kunstzinnig therapeut.

Vanuit het thema zoekt ieder zijn meest relevante aspect en werkt dit verder uit. Zie werkwijze.

Thema's

1. Embryologie, conceptie, geboorte

Welke groeigebaren zijn er in het kind waarneembaar? Het kind ontwikkelt zich van het hoofd tot aan de voeten.. hoe ontwikkelt het etherlichaam zich voor tijdens en na de geboorte?

Ddoor Guus van der Bie (arts)

2. Ontwikkeling van het kind gezien vanuit de constitutie typen

Groothoofdig, klein hoofdig kind; het aardse en het kosmische kind. Welke waarnemingen geven ons meer inzicht in de constitutie van het kindje, en wat kunnen we hieruit afleiden? Evt. met een waarnemingsoefening erbij?

Door Edmond Schoorel (kinderarts)

3. Antroposofische voedingsleer

Hoe kun je met voeding het kind in zijn ontwikkeling ondersteunen? Rol van borstvoeding, keuze van bijvoeding

Door Judy van den Berg (dieetiste)

4. Zintuigontwikkeling

Ontwikkeling van het kind aan de hand van de 12 zintuigen met de nadruk op de eerste vier lichaamsgerichte zintuigen. Hoe kun je deze ondersteunen en wat bewerkstellig je eigenlijk?

Ietje Steenbrink en Loes Klinge (jeugdartsen)

5. Het kleine kind komt als één en al zintuig op de wereld

Het komt op de voeten, leert staan, lopen, spreken en denken. Welke voorwaarden kun je afleiden aan de fenomenen die lopen spreken en denken met zich meebrengen om het kleine kind te ondersteunen?

Door Aart van der Stel (arts)

6. Opvoeding

Kinderen dagen ouders, opvoeders uit om antwoorden te zoeken op de vragen die hun kind hen stelt. Hierbij kun je denken aan startproblemen, voedingsproblemen, slaapproblemen, zindelijkheid. Dit zijn praktische zaken die in de kinderopvoeding ter sprake komen.

Door Rineke Boerwinkel (jeugdarts)

7. Vaccineren:

Omgaan met ziekten, rol van koorts. Hoe kun je ouders ondersteunen bij het maken van hun eigen keuze voor het inenten van hun kinderen?

Door Loes Klinge (jeugdarts)

8. Helend Klimaat:

Vormgeven aan het dagelijks leven in en om het huis met oog voor de leefstijlaspecten als bewegen, eetritme, slaapritme, dagritme met actie en ontspanning en omgevingsfactoren in het huis.

9. Ondersteuning van het zieke kind

Verschillende therapiemogelijkheden passeren de revue: uitwendige therapieën, ritmisch inwrijven. Door Gertje Pierhagen en Mirjam Zonneveld (verpleegkundigen)

10. Het consultatiebureau

De voorwaarden, organisatie, opzet. De toekomst: mogelijkheden in samenwerking intern in het bureau, samenwerken en netwerken met het reguliere veld en samenwerking met bureaus onderling. door Marica Bakker (verpleegkundige)

Werkwijze

Vanuit de lezing maakt ieder zelf de vertaalslag naar zijn eigen praktijk. Dit proces wordt begeleid door het gehanteerde onderwijsconcept dat Coen van Houten heeft ontwikkeld ten behoeve van volwassen educatie.

Deze methodiek helpt om de feitelijkheden van de gegeven lezing helder te houden en je eigen relatie tot het onderwerp duidelijk te krijgen. Door te verwoorden wat je in de lezing aanspreekt en wat je afstoot, kun je in een volgende stap tot vragen komen die je hebt ten aanzien van het onderwerp. Deze vragen zijn een leidraad om tot verdieping van het onderwerp te komen.

Twee onderwerpen werk je zo uit dat je dit in de groep kunt presenteren. Tenslotte maak je één document dat jij én je collega's op het CB kunnen gebruiken.

Jeugdgezondheidszorg

Wat een prachtige informatieve cursus was dit. Hoewel mijn medecursisten hoofzakelijk vanuit een consultatiebureau werken heb ik als gezins- en opvoedcoach veel aan de gegeven kennis. Het brengt mij veel diepgang op het vlak van 0-4 jarigen op een velerlei gebied, zoals opvoeding, voeding, warmte en vaccinaties.

Het is precies wat ik in mijn reguliere opleiding als gezinscoach miste. Ook het contact met mijn medecursisten ervoer ik als leuk en leerzaam. Ik kan deze cursus echt aanraden voor iedereen die meer af wil weten van jonge kinderen vanuit een antroposofische visie. En natuurlijk fijne enthousiaste docenten met veel kennis.

februari 2020

Ingrid Bax (gezins- en opvoedcoach bij The Fine Family)


Ik wist eigenlijk niets van antroposofie toen ik de ouder en kind module ging volgen.

Gelukkig bleek deze perfect aan te sluiten bij mijn zoektocht naar een bredere en natuurlijke benadering en een mooie aanvulling op de reguliere en medische kijk op gezondheid en ziekte.

Er ging een hele wereld voor mij open. Een mooie combinatie van aan de ene kant enorm verrijkt worden met hele interessante informatie. Maar aan de andere kant ook hele praktische tips en adviezen die meteen toepasbaar zijn in de praktijk. Een fantastische aanvulling waar tegenwoordig veel vraag naar is door ouders en enorm wordt gewaardeerd.

Zeker m.b.t vragen over voeding en vaccinaties en met natuurlijke middelen ondersteunen bij klachten kan ik nu veel beter aansluiten bij de vraag van ouders.

Ook vanuit een holistische visie naar een gezin kijken en het belang van het heel goed waarnemen van een kind is voor mij heel waardevol.

Dat de cursusleidsters beide enorm enthousiast zijn en een dijk van kennis en ervaring hebben op het consultatiebureau, maakt ook dat deze module een enorme aanrader is voor collega’s in de JGZ.

29 juni 2019

Inge, jeugdverpleegkundige consultatiebureau 'Careyn jeugd en gezin' Breda


Leuke, informatieve en praktische module die direct toepasbaar is in ons werk in de JGZ.

Dit kwam mede doordat de docenten die de colleges verzorgden ervarings­deskundigen zijn uit de praktijk. Hierdoor was de informatie en voorbeelden die zij geven voor mij heel herkenbaar en bracht het leuke gesprekken in de groep opgang. De groep studenten waarmee ik deelnam aan de cursus was zeer divers. Vanuit alle hoeken van ons land kwamen we samen om ons te verdiepen in thema’s als opvoeding, voeding, hechting en samenwerking.

Wat mij betreft is deze module een aanrader voor ieder die in de JGZ werkt, zowel regulier als antroposofisch! Mij bracht de module meer kennis over diverse thema’s, waardoor de verbinding die ik met de ouders en kinderen maak versterkt is!

Mirte
cursist jeugdgezondheidszorg module 2017

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie