menu

Incompany-training 

Bestemd voor zorgmedewerkers die direct aan het bed staan
en verpleegkundigen, verzorgenden (IG)

Plegan opleidingen biedt opleidingen en cursussen voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden IG en verzorgenden. Gezien de grote vraag naar verpleegkundige zorg voor anders opgeleiden geeft Plegan opleidingen ook cursussen voor MMZ opgeleide en andere zorgmedewerkers die aan het bed staan.

Plegan werkt met opgeleide leraren verpleegkunde/- zorg en welzijn zodat er accreditatie verleent kan worden voor de opleidingen en cursussen door de landelijke beroepsvereniging V&VN.

Voor alle incompagnie-verzoeken kan overlegd worden over voorkeursdagen. Neem kontakt op met

Plegan Opleidingen secretariaat

06 3762 5877, Teddy Hanepen [BIG 69009071030]

of

Sonja van Hees

030 692 3442

[BIG 39018122430]

Mochten er in instellingen of bij personen andere vragen of behoeften zijn dan het onderstaande aanbod dan horen wij dat graag.

Incompany wordt aangeboden

Kennismakingsprogramma Antroposofie in de zorg

Incompany training interdisciplinair, voor alle medewerkers in een instelling.

6,5 uur kennismakingsdag met lunch verzorgd door Plegan Opleidingen.

2,0 uur terugkommoment na 1 maand.

Doelen:

 • Kennismaking met antroposofie in het werkgebied.
 • De eigen verbinding met een aspect van antroposofie in het werk uit te werken.

Vormgeving:

In overleg stellen we een programma met thema’s samen.

Bijvoorbeeld het huidige programma 2021 – 2022 in een instelling:

De kennismakingsdag:

 • Antroposofie in de maatschappij
 • Wie was Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie
 • Relatie mens natuur en kosmos in de alledaagse zorg
 • Kunstzinnige verwerking
 • Waarnemen
 • Levensloop van de mens

Iedere deelnemer wordt gevraagd zich te verbinden met een van de thema’s. Aan het eind van de dag vertelt iedere deelnemer in de groep welk een aspect hij of zij in het eigen werk gaat onderzoeken of doen.

Tijdens het terugkommoment vertelt ieder zijn/haar ervaringen, opgedaan aan de hand van het eigen gekozen thema.

Terugkommoment:

 • Uitwisseling van ervaringen.
 • Zintuigtuigontwikkeling gedurende het leven.

Incompany wordt aangeboden

Basiscursus Palliatieve zorg vanuit antroposofie

6 bijeenkomsten van 3 uur

Maximaal 9 deelnemers

Start incompany 24 november 2021

Interesse dit in de eigen organisatie te organiseren?

Oriëntatie in de zorg vanuit antroposofie

Doelgroep: verzorgende (IG), en zorgmedewerkers die direct aan het bed staan, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

Tijd: 4 bijeenkomsten van 2,5 uur, kan in overleg, kan op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag.

Plaats: midden van het land, Kraaybeekerhof, of op locatie.

Kosten: € 300,00 per deelnemer minimaal 10 deelnemers

Inhoud

Eerste uur kennismaking en in de volgende bijeenkomsten een terugblik met inhoudelijke toelichting op de thema’s in uitwisseling.

In de navolgende anderhalf uur praktische vaardigheden training met toelichtingen aan de hand van de thema’s.

Eerste bijeenkomst

Warmte als een algemeen menselijk beginsel. Het is zo vanzelfsprekend dat we er vaak nauwelijks bij stil staan. Maar warmte blijkt in de zorg een mogelijkheid om processen van genezing op gang te brengen. We horen hoe we lichamelijke temperatuur, gevoelstemperatuur, belevingentemperatuur en het eigen vuur voor de dingen kunnen waarnemen bij onszelf en hoe je dit voor de ander zou kunnen verzorgen. In het praktische uur leren we een kamille-olie-buikkompres maken. We gaan ervaring opdoen met deze warmtebehandeling door dit kompres zelf te ondergaan.

Tweede bijeenkomst

De tweede bijeenkomst is een inleiding over inwendige medicatie en uitwendige medicatie. In het praktijkdeel maak en onderga je een rozemarijn-voetbad.

Derde bijeenkomst

Tijdens de derde bijeenkomst wordt de relatie van de mens tot de natuur verteld om zelf beter badmelk en theeën te kunnen kiezen tijdens de verzorging. In het praktijkgedeelte terugkijken op de ervaringen met de kamilleolie en rozemarijn badmelk en naar aanleiding van de ervaringen beide uitwendige therapieën nog een keer oefenen.

Vierde bijeenkomst

De vierde bijeenkomst kan een eigen thema centraal staan bijvoorbeeld:

 • Stervensbegeleiding, met in het aansluitende praktijkdeel de praktische uitwerking: wat je kunt verzorgen bij het afleggen, het opbaren, het waken, en het uit huis dragen van de overledene.
 • Oefenen in de vierde bijeenkomst een aurum- lavendel-rozenzalf-hartkompres.
 • Casus uitwerken in het team met in het aansluitende praktijk deel het oefenen van een aurum- lavendel-rozenzalf-hartkompres.
 • Omgaan met pijn, koorts, een bepaald ziektebeeld, of een actueel thema waarbij het praktijk deel kan worden aangepast.

Wakker worden en inslapen via de huid, kennismaking

Doelgroep: verzorgende (IG), en zorgmedewerkers die direct aan het bed staan, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

tijd: 3 uur

plaats: op locatie of in het midden van het land, Kraaybeekerhof.

kosten: € 60,00 per deelnemer minimaal 10 deelnemers

inhoud: kennismaking en opmaat over aanraken in de zorg aan de hand van de kwaliteitscriteria van het ritmische inwrijven volgens Wegman/Hauschka met geïntegreerde ervaringsoefeningen.
laatste anderhalf uur trainingsdeel: oefenen van een handinwrijving .

Algemene doelstelling:

 • de deelnemer vergroot de kennis rond mogelijkheden van aanraken tijdens de zorg.

Doelstelling ten aanzien van vaardigheden:

 • De deelnemer maakt kennis met een handinwrijving volgens de richtlijn ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.

Doelstelling ten aanzien van houding, attitude:

 • de deelnemer heeft zijn waarnemingen rond het goed liggen of zitten van een patiënt/cliënt/bewoner uitgebreid.

Doelstellingen ten aanzien van kennis:

 • de deelnemer neemt kennis van theoretische achtergronden omtrent de kwaliteitscriteria van het aanraken en kan een voorbeeld geven waar hij/zij dit zou kunnen toepassen in het dagelijks werk.

Wakker worden en inslapen via de huid, training

Doelgroep: zorgmedewerkers die direct aan het bed staan, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

Tijd: 3 bijeenkomsten van 2,5 uur

Plaats: op locatie of in midden van het land, Kraaybeekerhof.

Kosten: € 200,00 per deelnemer minimaal 10 deelnemers ( bij accreditatie extra kosten)

Inhoud: eerste uur kennismaking op de eerste dag en in de volgende bijeenkomsten een terugblik en inhoudelijke toelichting op de thema’s en uitwisseling.

In de navolgende anderhalf uur praktische vaardigheden training met inhoudelijke toelichtingen, na de doelstellingen uitgewerkt per bijeenkomst.

Algemene doelstelling

 • De deelnemer vergroot de kennis rond mogelijkheden van aanraken tijdens de zorg.'

Doelstelling ten aanzien van vaardigheden:

 • De deelnemer kan aan het eind van een bijeenkomst een handinwrijving ontvangen en geven volgens de richtlijn ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.
 • De deelnemer kan een rug wassen op basis van de kwaliteitscriteria.
 • De deelnemer is in staat volgens de richtlijn een aurum lavendel hartkompres te geven.
 • De deelnemer kan een voetbad geven.

Doelstelling ten aanzien van houding, attitude

 • De deelnemer heeft zijn waarnemingen rond het goed liggen of zitten van een patiënt/cliënt/bewoner uitgebreid.
 • Kan de eigen fysieke houding en attitude aanpassen aan wat de patiënt / cliënt / bewoner nodig heeft en laat dit zien door de handinwrijving.

Doelstellingen ten aanzien van kennis

 • de deelnemer neemt kennis van theoretische achtergronden omtrent de kwaliteitscriteria van het aanraken en kan de daarmee de eigen leervraag beantwoorden.

Doelstelling ten aanzien van de eigen toetsing

 • de deelnemer beoordeelt de eigen vaardigheid en attitude, waarbij de feedback van medecursisten en cursusbegeleidsters wordt meegewogen.

Bijeenkomsten

Eerste bijeenkomst

Opmaat over aanraken in de zorg aan de hand van de kwaliteitscriteria van het ritmische inwrijven volgens Wegman/Hauschka. Tijdens de opmaat zijn ervaringsoefeningen geïntegreerd.

Trainingsdeel: oefenen van een handinwrijving en voordoen van een voetbad.

Tweede bijeenkomst

Vervolg interventie aanraken in de zorg aan de hand van de kwaliteitscriteria van het ritmische inwrijven volgens Wegman/Hauschka. In dit deel van de bijeenkomst praktische oefeningen en uitwisseling waar dit aanraken op andere gebieden in de dagelijkse zorg toepasbaar is.

Trainingsdeel: verder uitwerken van de handinwrijving, rug wassen met inwrijfkwaliteiten, zelf maken van een aurum/ lavendel/ rozen hartkompres.

Derde bijeenkomst

Vervolg interventie aanraken in de zorg aan de hand van de kwaliteitscriteria van het ritmische inwrijven volgens Wegman/Hauschka. Terugblik op de eigen ervaringen met het hartkompres waarbij de ervaringen verbonden worden naar de mogelijke medicamenteuze werking van deze toegepaste planten voor de mens.

Trainingsdeel: oefenen handinwrijving, rug wassen met inwrijfkwaliteiten en voeten bad, waarbij de mogelijkheden van de verschillende badmelken worden besproken.

Medicatie veiligheid en antroposofische EHBO

of

Medicatie veiligheid en warmteprocessen van antroposofische medicatie

Doelgroep: zorgmedewerkers die direct aan het bed staan, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

Tijd: bijeenkomst van 2,5 uur, kan in overleg gepland worden op dinsdag donderdag en vrijdag.

Plaats: op locatie of in midden van het land, Kraaybeekerhof.

Kosten: € 65,00 per deelnemer met werkblad minimaal 10 deelnemers ( bij e-learning 85,00 per deelnemer)

Inhoud

 • eerste anderhalf uur medicatie training
 • laatste uur antroposofische EHBO
 • of laatste uur antroposofische medicatie delen en de warmte processen van antroposofische medicatie

Algemene doelstelling

 • De deelnemer vergroot de kennis en vaardigheden ten aanzien van het ontvangen, uitzetten, uitdelen en controleren van medicatie met de op locatie aanwezige procedures in relatie tot de algemeen geldende regels.

Doelstelling ten aanzien van vaardigheden

 • De deelnemer oefent de vaardigheden ten aanzien van het ontvangen, uitzetten, uitdelen en controleren van medicatie met de op locatie aanwezige procedures.

Doelstelling ten aanzien van houding, attitude

 • De deelnemer bespreekt de vragen en opmerkingen omtrent de eigen inzichten en onzekerheden bij het medicatiedelen.

Doelstellingen ten aanzien van kennis

 • De deelnemer heeft kennis genomen van de laatste wetgeving, inzichten rond medicatie verstrekken.
 • De deelnemer maakt kennis met alle substanties die in de EHBO vanuit antroposofische inzichten kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

of

Doelstellingen ten aanzien van kennis tijdens antroposofische medicatie

 • De deelnemer heeft kennis genomen van de laatste wetgeving, inzichten rond medicatie verstrekken.
 • De deelnemer weet hoe de verschillende antroposofische medicamenten, als globuli, poeders en pillen. moeten worden toegediend.
 • De deelnemer kent de verschillende warmte processen waar antroposofische medicamenten mee worden gemaakt.

Zorg rond een bewoner

Doelgroep: zorgmedewerkers die direct aan het bed staan, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

Tijd: 2 bijeenkomsten van 2,5 uur, kan in overleg gepland en op woensdagmiddag, donderdag en vrijdag.

Plaats: op locatie of in midden van het land, Kraaybeekerhof.

Kosten: € 100,00 per deelnemer minimaal 10 deelnemers ( bij accreditatie meerkosten).

Inhoud

Van beide bijeenkomsten eerste uur theorie met gesprek aan de hand van concrete dagelijkse processen in verbinding met de gedragsmatige waarnemingen. aansluitend praktische dagelijkse handvaten in het omgaan met patiënten/cliënten/bewoners bij het opstaan, rondom eten, de dagindeling en gaan slapen.

Algemene doelstelling

De deelnemer vergroot de kennis en vaardigheden rond een bewoner aan de hand van de dagelijkse processen van ademen, opnemen van de omgeving, warmte, aanpassen aan de omgeving, voeding, verteren van de indrukken, in en uitscheiding en het vermogen te kunnen kiezen, slapen en waken, lengte en gewicht, het staande kunnen blijven in het dagelijkse leven, oefenen en groeien, zicht krijgen op de talenten van patiënt/cliënt/bewoner.

Doelstelling ten aanzien van vaardigheden

 • De deelnemers kunnen aan het eind van deze bijeenkomsten een handelingsplan schrijven toegespitst op degene die is besproken.
 • Zij kunnen onderling communiceren over hun waarnemingen en interventies.

Doelstelling ten aanzien van houding, attitude

 • De deelnemer heeft zijn waarnemingen van een patiënt/cliënt/bewoner uitgebreid.

Doelstellingen ten aanzien van kennis

 • De deelnemer neemt kennis van theoretische achtergronden rond het deze wijze van waarnemen en teambuilding.

Doelstelling ten aanzien van de eigen toetsing

 • De deelnemer beoordeelt de eigen vaardigheid en attitude, waarbij de feedback van medecursisten en cursusbegeleidsters wordt meegewogen.Plegan Opleidingen

Zorg voor slapen van patiënten / cliënten / bewoners

Doelgroep: zorgmedewerkers die direct aan het bed staan, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

Tijd: 3 bijeenkomsten van 2,5 uur, kan in overleg gepland en op woensdagmiddag, donderdag of vrijdag.

Plaats: op locatie of in midden van het land, Kraaybeekerhof.

Kosten: € 250,00 per deelnemer minimaal 10 deelnemers ( met accreditatie verhoging van de kosten).

inhoud: eerste uur theorie met gesprek, de volgende anderhalf uur training van vaardig heden met toelichtingen. Zie hieronder de uitwerking per bijeenkomst.

Algemene doelstelling

 • De deelnemer vergroot de kennis en vaardigheden rond het slapen vanuit de antroposofische inzichten in verbinding met de reguliere inzichten.

Doelstelling ten aanzien van vaardigheden

 • De deelnemer kan aan het eind van deze bijeenkomsten een voetinwrijving ontvangen en geven volgens de richtlijn ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.
 • De deelnemer is in staat volgens de richtlijn een aurum lavendel hartkompres te geven.
 • De deelnemer kan een voetbad geven volgens de richtlijn.

Doelstelling ten aanzien van houding, attitude

 • De deelnemer heeft zijn waarnemingen rond het goed liggen of zitten van een patiënt/cliënt/bewoner uitgebreid.
 • Kan de eigen fysieke houding en attitude aanpassen aan wat de patiënt/cliënt/bewoner nodig heeft en laat dit zien door de voetinwrijving.

Doelstellingen ten aanzien van kennis

 • De deelnemer neemt kennis van theoretische achtergronden rond het slapen in het algemeen en vanuit de antroposofie in het bijzonder.
 • De deelnemer neemt kennis van theoretische achtergronden omtrent de kwaliteitscriteria van het aanraken en kan de daarmee de eigen leervraag beantwoorden.

Doelstelling ten aanzien van de eigen toetsing

 • De deelnemer beoordeelt de eigen vaardigheid en attitude, waarbij de feedback van medecursisten en cursusbegeleidsters wordt meegewogen.

Bijeenkomsten

Eerste bijeenkomst

Introductie over wat slaap is regulier en de inzichten vanuit antroposofie.'

Training: voetinwrijving aan de hand van de kwaliteitscriteria van de ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.

Tweede bijeenkomst

Verdere Introductie over wat slaap is regulier en de inzichten vanuit antroposofie nu vanuit de ritmen van de nacht.

Training: vervolg voetinwrijving aan de hand van de kwaliteitscriteria van de ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka. Het maken en ondergaan van een voeten bad introduceren.

Derde bijeenkomst

Verdere Introductie over wat slaap is; regulier en de inzichten vanuit antroposofie nu in relatie tot de eigen ervaringen en ontdekkingen.

Training: vervolg voetinwrijving aan de hand van de kwaliteitscriteria van de ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka. Het verzamelen van de ervaringen met voetbaden en deze verbinden met uitleg over de werking vanwege de gebruikte badmelk.

Zorginterventie aanraken tijdens het wassen

Doelgroep: zorgmedewerkers die direct aan het bed staan, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

Tijd: 3 bijeenkomsten van 3 uur kan in overleg gepland op woensdagmiddag, donderdag of vrijdag.
plaats: op locatie of in midden van het land, Kraaybeekerhof.

Kosten: € 280,00 per deelnemer minimaal 10 deelnemers ( met accreditatie verhoging van de kosten)

Inhoud

Eerste uur theorie met gesprek en volgende deel van de bijeenkomst training van de vaardigheid wassen vanuit het ritmische inwrijven volgens Wegman/Hauschka. Tijdens de lessen is er aandacht voor waar deze vaardigheden tijdens de dag en nacht nog meer ingezet kunnen worden in de andere dagelijkse zorg voor patiënt/ cliënt/ bewoner en hoe deze wijze van werken de vitaliteit van de medewerker bevordert.

Zorg voor ontspanning

Doelgroep: zorgmedewerkers die direct aan het bed staan, verzorgenden (IG) en verpleegkundigen.

Tijd: 3 bijeenkomsten van 3 uur kan in overleg gepland op woensdagmiddag, donderdag of vrijdag.

Plaats: op locatie of in midden van het land, Kraaybeekerhof.

Kosten: € 280,00 per deelnemer minimaal 10 deelnemers (met accreditatie verhoging van de kosten).

Inhoud

Eerste uur theorie met gesprek is en volgende deel van de bijeenkomst training van de vaardigheid rondom ontspanning met onder andere kamille-olie-buikkompressen, lavendel en rozemarijn kompressen, deelbaden en een ritmische inwrijving.

Algemene doelstelling

 • De deelnemer vergroot de kennis en vaardigheden rond het ontspannen in een ritme vanuit de antroposofische inzichten.

Doelstelling ten aanzien van vaardigheden

 • De deelnemer kan aan het eind van deze bijeenkomsten een voetinwrijving ontvangen en geven volgens de richtlijn ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.
 • De deelnemer is in staat volgens de richtlijn oliekompres te geven.
 • De deelnemer kan een voetbad geven volgens de richtlijn.

Doelstelling ten aanzien van houding, attitude

 • De deelnemer heeft zijn waarnemingen rond het ontspannen liggen of zitten van een patiënt/cliënt/bewoner uitgebreid.
 • Kan de eigen fysieke houding en attitude aanpassen aan wat de patiënt/cliënt/bewoner nodig heeft en laat dit zien tijdens de vaardigheidstraining.

Doelstellingen ten aanzien van kennis

 • De deelnemer neemt kennis van theoretische achtergronden rond het ontspannen vanuit de antroposofie.
 • De deelnemer kent de ontspanning aspecten van de zorg voor de omgeving.
 • De deelnemer neemt kennis van theoretische achtergronden omtrent de kwaliteitscriteria van het aanraken die ontspanning verzorgen voor patiënt/cliënt/bewoner en de medewerker zelf.
 • De deelnemer maakt kennis met de werking van kamille, lavendel en rozemarijn in kruidvorm, olie en badmelk.

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie