menu

Betalingsvoorwaarden 

Betaling geschiedt door overmaking van het bedrag op rekening IBAN: NL29 TRIO 0198055668 t.n.v. Plegan Opleidingen te Arnhem, onder vermelding van de cursus waarvoor je je opgeeft. Vermeld bij internetbankieren ook je naam- en adresgegevens.

Het cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt.

Voor vragen over facturering kunt u zich wenden tot de penningmeester. Haar e-mailadres is:

Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de cursus blijft het gehele cursusgeld verschuldigd.

Plegan Opleidingen

06 3762 5877


zwarte mosterd


aartsengelwortel


kamille


tijm

Scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden, geïnspireerd door de antroposofie