Betalingsvoorwaarden 

Betaling geschiedt door overmaking van het bedrag op rekening IBAN: NL29 TRIO 0198055668 t.n.v. Plegan Opleidingen te Arnhem, onder vermelding van de cursus waarvoor je je opgeeft. Vermeld bij internetbankieren ook je naam- en adresgegevens.

Het cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt.

Voor vragen over facturering kunt u zich wenden tot de penningmeester. Haar e-mailadres is:

Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de cursus blijft het gehele cursusgeld verschuldigd.

Plegan Opleidingen

Secretariaat: Carin Buis
Vermeerstraat 17
3817 DA Amersfoort
06 3762 5877

Liesbeth, kinderverpleegkundige werkt op een kinderafdeling van een algemeen ziekenhuis

“Ik merk dat ik nu veel meer werk dan voorheen zie, altijd in tijd tekort kom maar veel bewuster, rustiger, sterker voldaner en gelukkiger in mijn vak sta. Daar waar ik vroeger nog vaak de meeging in de stress die van de situatie uitging, merk ik nu dat ik veel steviger op mijn benen sta, mijn rust en vertrouwen kan behouden en onzekere, angstige ouders ook werkelijk kan helpen.”

 

 

home  ·  contact